Kõige ettevõtlikuma haridusega on Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaa

Sildid:

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu on tegutsenud tänaseks juba üle seitsme aasta. Alates 2016. aastast on programmi toel alustatud õppurite ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevuste arendamist 457 õppeasutuses üle Eesti. See tähendab, et peatselt on juba pooltes Eesti õppeasutustes ettevõtlus- ja karjääriõpe neile sobival moel olemas. Ettevõtlus- ja karjääriõpet leiab kõigist Eesti maakondadest, eesrindlikumatena paistavad silma Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaa. Nendes maakondades on ettevõtlus- ja karjääriõpe jõudnud vastavalt 78, 71 ja 61 protsendini maakonna õppeasutustest alates alusharidusest kuni kutsehariduseni välja. Edu ja Tegu poolt toetatud tegevuste raames arendatakse ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevusi igas kutsekoolis, peaaegu igas kõrgkoolis, kahes kolmandikus üldhariduskoolidest ja igas kaheksandas lasteaias Eestis.

Õppurite ettevõtlus- ja karjääri kujundamise pädevusi arendavad õppe kaudu otseloomulikult õpetajad ja õppejõud: ilma nendeta soovitud muutust ei toimu. Edu ja Tegu programm pakub õpetajatele mitmeid võimalusi ettevõtlus- ja karjääriõppega alustamiseks või uuele tasandile liikumiseks. Aastate jooksul on koolitustel osalenud üle 1200 õpetaja või õppejõu kõigilt haridustasemetelt, iga õpetaja on osa võtnud keskmiselt ligikaudu kolmest koolitusest. Lisaks on programmi head partnerid Junior Achievement ja Ettevõtlik Kool omalt poolt pakkunud koolitusi üle 10 tuhandele osavõtjale. Õppuritele, õpetajatele ja kõigile teistele ettevõtlus- ja karjääriõppe huvilistele on korraldatud sadu üritusi alates mõnetunnistest (veebi)seminaridest kuni mitmepäevaste konverentside ja suvekoolideni – nendest on osa võtnud üle 19 tuhande ettevõtliku inimese.

2023. aasta on ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi viimane. Kuni käesoleva aasta lõpuni toimub veel koolitusi, seminare ja töötubasid, luuakse uusi ja uuendatakse olemasolevaid materjale, on võimalik saada nõustamist ja tuge, kusjuures kõik pakutav on koolile ja õpetajale tasuta. Mitmekülgseid võimalusi ettevõtlus- ja karjääriõppe alal enese täiendamiseks ja praktilise õppe läbiviimiseks pakutakse kõigile haridustasemetele. Paljud õpetajad ja õppeasutused üle Eesti on programmiga juba liitunud, kuid ettevõtlus- ja karjääriõppe rong pole ära sõitnud: kunagi pole hilja huvi üles näidata ja liituda. Nagu öeldakse: parim aeg alustamiseks oli eile, kuid järgmine parim võimalus on täna. Kõik ettevõtlikud huvilised on soojalt oodatud pardale hüppama. Rohkem infot leiad kodulehelt: www.ettevõtlusõpe.ee.

Seire aruandega 2022. aasta lõpu useisuga saab tutvuda siin: Edu ja Tegu seire aruanne 2022 IV periood

Kujundusel on märgitud Edu ja Tegu, JA Eesti ning Ettevõtliku Kooli haridusprogrammis osalevad lasteaiad ja koolid.

Margit Partei
Edu ja Tegu seire spetsialist