Distantsõpe viib STARTER programmi osaliselt veebi ka edaspidi

STARTERtartu veebipõhine programm

Sildid: ,

Kuidas viia läbi eriolukorras praktilisel kogemusel põhinevat äriideede arendamise programmi STARTER? Õpetlikku kogemust ja häid praktikaid jagab STARTERtartu eestvedaja Tartu Ülikoolis Maret Ahonen.

Mis oli distantsõppes ettevõtluskogemuse andmisel kõige raskem ja kuidas ideede arendamise programm toimus? Milliseid muutusi tuli teha ja mida sellest õpiti?

Otseselt ei olnudki distantsõppe juures midagi rasket. Suhtume sellesse kui uude põnevasse võimalusse oma töö korraldamisel ja suhtlemisel tiimide ning partneritega. Nagu kõik teisedki ettevõtlusõppe läbiviijad, muutsime ka meie STARTERtartu programmi veebipõhiseks. Leidsime kiirelt veebinaride läbiviijad, kelle jaoks oli samuti veebinari tegemine põnev väljakutse. Osalejate arvu üle pole samuti põhjust kurta, sest ligi pooled veebinaride osalejad olid külalised väljastpoolt programmi. Huvitav kogemus meie jaoks oli, et veebipõhiselt on võimalik väga heal tasemel liftikõne treeningut teha. Jaotasime tiimid kahte gruppi, sest väiksemas grupis oli võimalik iga tiimi esitlusele koheselt tagasisidet anda. Seekord lisandusid osalejatele ka oskused selle kohta, kuidas videoesitlust kõige asjakohasemalt teha ja millega peab arvestama, kui on vaja kuulajaid veenda interneti vahendusel.

Hoidsime osalejatega tihedat kontakti sotsiaalmeedia vahendusel ja lisasime täiendavaid veebipõhiseid kohtumisi, et kuulata tiimide progressi ja probleemkohti. Suurepäraselt toimis ka programmi keskne sündmus, suur kohtumiste ja võrgustiku kujundamise üritus „Mentorite tagasiside karusell“. Vahendasime igale tiimile ca kolm mentorkontakti, kokku toimis ligi 50 kontaktivõttu, mis andis võimaluse saada tagasisidet valdkonna eksperdilt oma idee algfaasile. Märkimisväärseid probleeme tudengitel kontaktivõtmisel polnud – on ju mõjus suhtlemine ja kontaktivõtmine ettevõtliku meelelaadiga inimese üks tunnusjooni. Raskusi oli tiimidel võimalike kasutajatega vestlemisel ja nende käitumise jälgimisel teenuse osutamise kohas. Sellegipoolest enamus tiime jätkas oma teenuse või toote arendust pöörates enam tähelepanu küsitluste koostamisele ja kontaktide saamisele interneti vahendusel.

Kuidas said tiimid nö kaugjuhtimisel hakkama?

Olen lausa vaimustunud sellest, kui hästi meie tiimid kaugjuhtimisel ja –juhendamisel hakkama said! Hoidsime tiimidega tihedat kontakti ja andsime pidevalt teada oma ootustest ja valmisolekust neid toetada. Iga veebikohtumise ajal tõdesin, et olenemata muutunud väliskeskkonnast ja sellest, et paljud välistudengid sõitsid oma kodumaale, tehti omavahel head koostööd ning oldi pühendunud idee valideerimisele.

Kas tekkis häid praktikaid, mida edaspidi STARTER programmis rakendada?

Jah, oleme nüüd veendunud, et edaspidi saame pakkuda lisaväärtust tiimidele veebinaride kujul – teha rohkem tiimide ja tiimijuhtide nõustamist lühikeste veebipõhiste kohtumiste kaudu. Samuti on meil hea kogemus, et ka liftikõne treeningut saab teha interneti vahendusel. Samuti oleme kaalumas Kaleidoskoobi eelvooru veebipõhiseks muutmist. Seekord saatsid tiimid lisaks kandideerimise avaldusele videolingi oma esitlusega  – noored on väga leidlikud ja loovad videoesitluste tegijad. Videointervjuude tegemine ja videoesitlused on oskus, mis ilmselt saavutab suurema kasutuse ja mida tuleb õppida, kui tahad silma paista.

Kuidas toimus veebipõhine finaal?

Kaleidoskoobi finaal toimus veebipõhiselt Zoomi platvormil. 10 parimat tiimi esitasid oma idee ja ärimudeli videona ning nagu ikka, oli kohal žürii ja jagati auhindu.

 

Loe lähemalt Kaleidoskoobil esitletud ideedest

Loe STARTERi soovitusi tõhusaks idee esitlemiseks videos

Liitu STARTER programmiga