Tudengitegu 2022 konkursil hinnati parimaid karjäärivaldkonna uurimistöid

Sildid:

Eesti Karjäärinõustajate Ühing karjäärivaldkonna lõputööde konkursil Tudengitegu leidsid äramärkimist parimad karjääriteemasid käsitlevaid uurimistööd, mis vahendasid värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendasid tudengite ja praktikute koostööd. 

 Tänavusele konkursile esitatud 13 magistri ja bakalaureuse taseme uurimistööst said auhinnatud:

MA I koht Mihkel Miller Töötamine kodus vs töötamine kontoris: töökeskkonna sobivus, tajutud tulemuslikkus ja küberlooderdamine. Tallinna Ülikool, 2021. Juhendajad Kadi Liik, MSc, Mati Heidmets, teaduste kandidaat

MA II koht Triinu Vapper Lapsehooldupuhkusest tuleneva karjäärikatkestuse mõju karjääriedule. Tallinna Tehnikaülikool, 2022. Juhendaja Velli Parts, MSc

BA I koht Birgit Kerna Sisekaitseakadeemia kadettide ning Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike karjääriootused generatsiooniteooria kontekstis. Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledž, 2022. Juhendaja: Mihkel Miller, MA Kaasjuhendaja: Oliver Purik, MA

BA II koht Merilin Priilinn-Türk Musta triaadi ja kutsumuse otsingu seosed üliõpilaste näitel õppekavagruppide ja sugude lõikes. Tallinna Ülikool, 2022. Juhendaja: Kadi Liik, MSc

Lisaks võidutöödele andsid mitmed asutused ja organisatsioonid välja eriauhindu.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu Tegu tõstis esile  3  tööd. 

Tunnustustatud tööde temaatika on otseselt seotusest Edu ja Tegu programmi tegevustega. Edu ja Tegu eripreemia anti uurimistööle, mis on karjääriteenuste vaates suuremat väärtust loov (tulevikku vaatav ja olulise probleemi lahendusele suunatud, rakendatav  karjäärivaldkonna arendustegevustes). Auhinnad ja tänukirjad andsid üle Edu ja Tegu programmijuht Katrin Kivisild ning karjäärivaldkonna peaspetsialist Virve Kinkar.

Žürii märkis ära, et esitatud tööd olid kõrgel tasemel, käsitlesid aktuaalseid probleeme ja tuginesid kõige värskematele teoreetilistele alustele.

Kõigi esitatud töödega saab tutvuda karjäärinõustajate ühingu kodulehel.

 

Eesti Karjäärinõustajate Ühing korraldab karjäärivaldkonna lõputööde konkurssi Tudengitegu aastast 2018 . Konkursi eesmärk on esile tuua ja tunnustada karjääriteemasid käsitlevaid uurimistöid, vahendada värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendada tudengite ja praktikute koostööd.