Tudengitegu

Tudengitegu 2022 konkursil hinnati parimaid karjäärivaldkonna uurimistöid

30.november 2022 - 12:41

Eesti Karjäärinõustajate Ühing karjäärivaldkonna lõputööde konkursil Tudengitegu leidsid äramärkimist parimad karjääriteemasid käsitlevaid uurimistööd, mis vahendasid värskeid teoreetilisi teadmisi ning arendasid tudengite ja praktikute koostööd.   Tänavusele konkursile esitatud 13 magistri ja bakalaureuse taseme uurimistööst said auhinnatud: MA I koht Mihkel Miller Töötamine kodus vs töötamine kontoris: töökeskkonna sobivus, tajutud tulemuslikkus ja küberlooderdamine. Tallinna Ülikool, 2021. Juhendajad Kadi Liik, MSc, Mati Heidmets, teaduste kandidaat MA II koht Triinu Vapper Lapsehooldupuhkusest tuleneva karjäärikatkestuse mõju karjääriedule. Tallinna Tehnikaülikool, 2022. Juhendaja Velli Parts, MSc BA I koht Birgit Kerna Sisekaitseakadeemia kadettide ning Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike karjääriootused generatsiooniteooria kontekstis. Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledž, 2022. Juhendaja: Mihkel Miller, MA Kaasjuhendaja: Oliver Purik, MA BA II koht Merilin Priilinn-Türk Musta triaadi ja kutsumuse otsingu seosed üliõpilaste näitel õppekavagruppide ja sugude lõikes. Tallinna Ülikool, 2022. Juhendaja: Kadi Liik, MSc Lisaks võidutöödele andsid mitmed asutused ja organisatsioonid välja eriauhindu. Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu Tegu tõstis esile  3  tööd.  Madli Kuus  Eesti keskkoolilõpetajate karjäärivalikud ja valikuga seostuvad tegurid. Tartu […]

Vaata edasi