Suvetööle karjääriõppes? Muidugi!

Sildid:

Suur suvi on peaaegu käes ja õpilaste mõtted on juba mõnda aega peatselt algava suvevaheaja juures. Paljude noorte jaoks seostub suvevaheaeg mõnusa puhkusega – ja selleks ju vaheajad ongi–,  osadele tähendab suve algus viimaseid pingutusi kooli lõpetamisel või soovitud õppekohale pääsemiseks ja osadele võimalust esmakordselt päris tööd teha.

Just pikk suvevaheaeg on aitab õpilasel kasutada aasta jooksul õpitut uutes olukordades ja arendada oma karjääri kujundamise oskusi. Kui annaks selleks suveks vastutuse oma õppimise eest tõepoolest õpilastele ja jätaks kõik õpilased karjääriõppes suvetööle! Ülesanded tuleks õpilastel endil valida ja ise lahendused välja mõelda, „õige vastus“ oleks aga saadud väärt kogemus kogu eluks.

Uude kooliaastasse sisse elades on asjakohane suvel õpitut ja kogetut karjääriõppe võtmes tagasisidestada ja mõtestada. Eakohaste meetodite valik selleks on rikkalik koomiksite näitusest ja koos kaaslastega posteri kujundamisest mõistekaardi koostamiseni isiklikku arengumappi.

Loe artiklit edasi Haridus- ja Noorteameti blogist

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi karjääriõppe peaspetsialist Virve Kinkar jagab artiklis soovitusi lapsevanematele ja õpetajatele, kuidas aidata noortel suvel märgata oma tuleviku karjääriga seonduvaid märke ning kuidas aidata kogetut efektiivselt analüüsida, et noor oskaks endale vajalikke järeldusi teha.