karjääriõpe

Karjäärinõustajad: karjäärijuhtimiseks ei piisa vaid ühest koolitunnist

30.oktoober 2022 - 07:14

Inimesed teevad karjääri läbi kogu elu, olgu samas töökohas või erialasid-kohti vahetades. Millist tuge noored vajavad karjääriotsuste tegemiseks ja millised oskused-omadused vajavad eriti toetamist?  Novembris algava koolituse „Õpetaja karjääri kujundamise pädevuste toetajana“ koolitajad, karjäärinõustajad Tuuli Mekk ja Terje Jürivete tutvustavad karjääriõppega seonduvaid müüte ning tegelikkust.   Milliseid noorte ja karjääriõppega seotud müüte olete oma töös kohanud? Tuuli Mekk: Karjääriõppe rakendumine üldhariduskoolides, lõimitud õppena, on väga erineva tasemega. On koole, kus toimuvad tegevuste järel ja ajal arutelud, seoste loomised õpitava õppeaine ning töömaailmaga. Suuresti on see seotud õpetaja enda avatud meelega, muutustega kohenemisega. Karjäärispetsialisti külastuselt koolinoore juurde oodatakse otsest tulemust, muutust hoiakutes või teadmistes või kindlat otsust järgnevate sammude suhtes. Enese tundmaõppimine on samasugune tegevus, kui seda on matemaatika õppimine lasteaiast gümnaasiumi, ülikooli või kutsekooli lõpuni. Iga kogemus õpetab meile midagi ning suunab märkama olulist enda kohta. Noored kannavad endas oma vanemate uskumusi ja hoiakuid. Üldhariduskooli lõpetamise järel tehtavate valikute tegemisel on […]

Vaata edasi

Esimese Edu ja Tegu karjääriõppe koolitusprogrammi läbinud said tunnistused

01.juuni 2022 - 15:21

​31. mail lõppes õppeaasta eriliselt ja uhkelt 18-le õpetajale – nimelt said tunnistuse karjääriõpetuse koolitusprogrammi läbinud, kes uute oskuste ja teadmiste toel panustavad uuest õppeaastast erinevates koolides üle Eesti õpilaste karjääri kujundamise oskuste arendamisse. Programmis sai kokku osaleda 30 inimest, sest viis kuud kestnud programmi ülesehitus ja korraldus võimaldas valida tervikust ka ainult enda arendamist vajavatest kompetentsidest ja võimalustest lähtuvad moodulid. Õppijate seltskond oli mitmekesiselt rikastav – erinevate kooliastmete õpetajad, kutseõpetajad, koolijuhid, psühholoogid, kooli partnerina karjääriõpet toetavad ettevõtjad ja Eesti Töötukassa spetsialistid – ehk kõik, kes karjääriõpet koolis korraldavad, toetavad, läbi viivad. Lõppenud koolitus oli märgilise tähendusega, sest üle paljude aastate oli huvilistel võimalus saada nii laiapõhjaline teoreetiline ülevaade karjääri kujundamisest kui tutvuda praktiliste võimalustega karjääriõppe süsteemseks korraldamiseks haridusasutuses. Kuuest moodulist koosneva koolituse õppekava töötas välja Eesti Karjäärinõustajate Ühing koostöös Edu Tegu programmi partnerülikoolidega, koolitajad olid Eesti tunnustatud karjääriteenuste valdkonna ja ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad ja eksperdid. Õppetöö toimus Tartu Ülikoolis, […]

Vaata edasi

Kelle asi on noorte karjääripädevuste arendamine?

07.aprill 2022 - 12:14

Ühiskonna areng on jõudnud punkti, kus inimese hea kohanemisvõime on muutunud väärtuslikuks omaduseks, sest alati me ei saa kindlad olla selles, mida homne toob. Kuidas saab õpetaja toetada noorte kohanemisvõimet ja karjääripädevusi ning kas ta peaks seda tegema, arutleb Harno karjääriõppe peaspetsialist Virve Kinkar. Viimaste aastate, kuude, päevade sündmused nii meil Eestis kui kogu maailmas on tõestuseks, et suured muutused võivad tulla ootamatult ja mõjutada erinevaid  elusfääre. Rahulolematus, ebakindlus, vaimse tervise probleemid on sagenenud. Mis võiksid olla need tugisambad, mis aitavad keerulistes ja muutlikes oludes hakkama saada, olla edukas ja õnnelik? Kompassiks otsustamisel ja tegevuste valikul on väärtused ja enda seatud eesmärgid, õigemini küll sihid, aga nende poole liikumiseks on vaja ka teadmisi ja oskusi. Soome haridusuuringute instituudi projektijuht Raimo Vuorinen on öelnud, et üks nõutavamaid oskus tänapäeval on suutlikkus muutustega kohaneda. Vaja on endaga aru pidada, millised sinu oskused aitavad olukordadega kohaneda, säilitada enesekindlust ja -väärikust. Õpetaja elu ja […]

Vaata edasi