STARTER täitis ettevõtlusmaastikul tühja koha

Sildid:

Mis on see, mis paneb noortel Edu ja Tegu STARTER programmis silma särama? Üleriigilise STARTER programmi juht Piret Arusaar ja STARTERtartu eestvedaja Maret Ahonen jagavad oma viieaastase kogemuse pealt, millist mõju noortele nad tajuvad, millist arengut näevad ning millise tühja koha programm ühiskonnas laiemalt täitis.

 Mis eristab STARTERi noori?

Maret Ahonen: Üheks STARTERi eesmärgiks on julgustada noori tegelema ettevõtlusega. STARTERi elluviijana olen viie aasta jooksul märganud, et programmiga liitunuid iseloomustabki tahe panna proovile oma oskused ja soov tegutseda vaatamata ebakindlusele endas ja väliskeskkonnas. Programmi lõpetanu on andnud teada, et ta on saanud tunda oma kogemuse läbi ettevõtjaks, sh iduettevõtjaks olemise võlu ja valu ning laiendanud oma suhtlusvõrgustikku ehk sotsiaalset kapitali. Enamus väidab ka, et on saanud juurde enesekindlust esinejana. Selles vaates, et koostegemine arendab sotsiaalseid oskusi pole midagi muutunud – muutunud on aga see, et viie aasta jooksul on kasvanud noorte ettevõtlusalane teadlikkus ja riskijulgus. Noored on innukad lahenduste loojad probleemidele keskkonnas, tervishoius ja hariduses.

Tajun, et mõnevõrra on muutunud ka arusaam, et kui esimese ja mõnikord ka teise ning kolmanda idee elluviimine ei õnnestu, ei tähenda see automaatselt  ebaõnnestumist inimesena.  STARTER on töötubade juhendajate ja mentorite kaudu seotud Eesti iduettevõtluskogukonnaga. See on väga toetav seltskond, kus räägitakse muuhulgas ka ebaõnnestumistest, kui uue lahenduse valideerimise protsessi loomulikust osast. Iduettevõtluse kogukond on samuti viie aasta jooksul muutunud üha tugevamaks, avatumaks ja võimalusi pakkuvamaks.

Kui viis aastat tagasi pani sõna „liftikõne“ inimesi muigama ja sõna „häkaton“ kõnetas vaid väikest gruppi tehnoloogia huvidega inimesi ning mõjus teiste valdkondade noortele pigem eemaletõukavalt, siis täna pole enam vajadust selgitada mis on häkaton. STARTERtartu programmi avaüritusele „Ideede häkaton“ julgevad tulla ja maailma muutvaid ideid jagada ka end tehnoloogiakaugeks pidavad inimesed. Lisaks ollakse tänulikud, et see loob suurepärase võimaluse saada oma tiimi mitmekesiste oskuste ja kultuurilise taustaga inimesi. On mõistetud ka seda, et edukas iduettevõte peaks kohe mõtlema suurelt ning sihtima globaalset turgu.

Millised uksed STARTERist avanevad?

Maret: STARTERis saadud oskuste ja teadmistega tiimil või üksikliikmel on lihtne liikuda edasi ükskõik millisesse inkubaatorisse või kiirendisse,  näiteks ülikooli kontekstis on võimalus saada osa hargettevõtete programmist, mis toetab teaduspõhise idee ellu viimist.  Tugiorganisatsioonide liikmed, üliõpilased ja mentorid väärtustavad STARTER programmi kui olulist lüli, mis ühendab ettevõtlikke üliõpilasi iduettevõtluse võrgustikuga. Oma idee põhjal läbikäidud teekond ideest teostuseni avab ettevõtlusprotsessi tagamaid ja aitab juba õpingute ajal mõista, mida tähendab uue toote või teenuse arendus ja turule toomine. Ka tööandja jaoks on STARTER programmi läbimise teave ilmekas fakt, sest programmist saadud ettevõtlikkus kui universaalne oskus on annab enesekindlust, koostööoskusi ja kriitilise mõtlemise võimekust tulla toime keeruliste olukordadega erinevatel elualadel.

Mis on STARTERi rikastavad kogemused? 

Piret Arusaar: STARTERi üks eesmärke on olnud erinevate erialaste kompetentside ja haridustasemete sidumine ehk siis tegemist on justkui koosloome platvormiga. Erinevad teadmised ja oskused meeskonnas on äriidee ja ettevõtte edukuse seisukohalt üliolulised. Lisaks muidugi riskijulgus ja tugev meeskondlik vaim.  Mitmekesisus muidugi rikastab, aga tekitab sageli ka mittemõistmist või pingelisi olukordi. Praktika käigus oleme kogenud, et meeskonnatöö toimimine osutub noorte seas suuremaks väljakutseks kui huvitava idee leidmine. Kui viis aastat tagasi oli STARTERis põhirõhk äriidee ja startup  mõtteviisi arendamisel, siis aja jooksul on programmi lisandunud sotsiaalse ettevõtluse ideid. See räägib muutustest ühiskonnas, mille mõju väljendub ka noorte ideedes ja sooviga ühiskonna valupunkte lahendada. Näiteks vanurite üksinduse, vaimse tervise või keskkonnaprobleemide lahendamine on noorte jaoks järjest olulisem ning STARTER pakub selleks tuge.

STARTER on noortele võimalus siseneda startup maailma, saada osa startup mõtteviisist ja võrgustikust, mida tavaõppes ettevõtlusaine läbimine pakub pigem vähe. STARTER programmis saadud mentorkontakte väärtustavad noored kõrgelt. Lisaks on programmis saadud esitlusoskused (pitching) need, mis programmi käigus tugevalt paranevad. Kuna lühiesitlused toimuvad igas töötoas, siis on programmi lõpuks noortel esinemishirm kadunud ja oma ideede esitlemisel ollakse julged ja konkreetsed.

UUS! LÜHIFORMAADID ÜLD- JA KUTSEHARIDUSELE 

Tulevikus on soov STARTER programmis rakendada erinevaid õppeformaate, nii kontakt- kui veebipõhist õpet. Selline kombinatsioon võimaldab paindlikumat osalemist ja töötubade läbiviijate ning mentorite kaasamist nii Eestist kui välismaalt.

STARTERi programm sai aasta tagasi lisa. töötubade formaat ja esinejad tekitasid huvi kutsekoolides ja üldhariduskoolides, kuid õpilastel oli keeruline kolmekuulises programmis osaleda. Seetõttu käivitus STARTERi töötubade kooliprogramm, mis on samuti muutunud järjest populaarsemaks. Õpetajad näevad STARTERi töötubades võimalust rikastada ettevõtlusõpet koolis ning muuta see mitmekesisemaks ning noortele huvitavamaks.

Vaata, mida hindavad Starteri vilistlased ise 

Huvitavat:

STARTERi lõpetanud meeskondi 2016-2020 – 682
Programmi läbinud noori 2016-2020 – 2466
Koolide arv, kust osalejad pärit – 71
STARTERi vilistlastest Ajujahi võitjaid – 1 (meeskond Timey 2019. aastal)

Fotol: STARTERtartu tiim Pölt. Autor: UT Startup Lab

STARTERi kodulehele