STARTERi vilistlased paljastavad, mida nad programmis õppisid   

Sildid:

Mis kasu näevad õppurid ise STARTER programmist? Uurisime seda 2020. aasta sügissemestril STARTER programmi lõpetanutelt.

Vastanute seas oli 21 rahvuse esindajaid. Veidi üle pooltel (60%) vastanutel oli eelnev kokkupuude ettevõtlusega olemas. Kolmandikul oli ees ettevõtjatest vanemate eeskuju.

STARTER programmi kõige kasulikuma kogemusena toodi välja 26 erinevat aspekti, olulisemateks peeti  mentorlust (34 vastanut), liftikõne kogemust (19), ideede arendamist (19), tiimitööd (16), Start Up Speed Dating Night mentorlusüritust (14), töötubasid (13), tagasisidet (11), uusi kontakte (10), uusi teadmisi (9), võrgustumist (7). 96 protsenti vastanutest soovitaksid programmi oma sõbrale.

Kõige kõrgemalt hinnatud omandatud teemadeks olid ärimudeli loomine, ideede genereerimine, meeskonna moodustamine, meeskonnatöö ning esitlusoskused.

Mentorid andsid osalejatele rohkelt kasulikke nõuandeid: kokku toodi välja 30 mõttetera eri teemadel. Kõige enam mainiti idee fokusseerimist (16 vastanut), idee potentsiaali kinnitamist (15),sihtgrupi määratlemist (12), finantsteemadega abistamist (11), esitlusoskusi (10).

Rohkm kui pooled programmis osalenutest on huvitatud oma idee edasiarendamisest kohe ja 25 protsenti tulevikus. 28 protsenti vastanutest plaanib jätkata inkubatsiooniprogrammis nagu seda on nt Prototron, Ajujaht, Tehnopol, STARTER, Negawatt, Tallinna Loomeinkubaator, Silver Economy Hackathon, Plus and Play, Mektory, Garage 48 ja CleanTec for EST. 26 protsenti said julgust ja inspiratsiooni minna tulevikus edasi mne uue ideega.

Joonis: STARTERi vilistlaste edasised plaanid

 

 

Nüüd me siis teame, miks programm kogub aina enam populaarsust!

Loe STARTER programmi kogemuslugusid ja uudiseid www.starteridea.ee.

Allikas: STARTER 2020/2021 põhiprogrammi tagasiside. Autor: Edu ja Tegu seire spetsialist Margit Partei.

Foto: Elina Poll-Riives