Põlva Gümnaasiumi 3 soovitust ettevõtlikuks kooliaastaks

Sildid: , ,

Ettevõtlusõppe edendaja 2018 Põlva Gümnaasium usub, et igast ettevõtlikust inimesest ei pea saama ettevõtjat, aga iga ettevõtja peab olema ettevõtlik – alanud on neljas õppeaasta ja Põlva Gümnaasium ei karda ette võtta! Kuidas viia ellu üks ettevõtlik kooliaasta? Soovitusi jagab ettevõtlusõpetaja Kaia Tamm.

1 Leidke koostööpartnereid, jagage infot oma tegemistest, küsige nõu ja abi. Põlva Gümnaasium toetab ja julgustab igakülgselt ettevõtlikkuse arendamist õpilastes. Kolme tegutsemisaasta jooksul on pakutud võimalust õppida majandus- ja ettevõtlusõpet ning turundust. Õpilasfirmasid on selle aja jooksul olnud 40, tänavu lisandub neid veelgi. Õpilasfirmad on muuhulgas teinud koostööd TÜ keemialabori teadurite ning Toidu- ja Veterinaarametiga (ÕF Rabavesi, Eesti parim ÕF III koht, innovatiivseim toode, parim stiil ja kujundus, säravaim müügitäht; ÕF Imelõõr, Eesti parim ÕF II koht, keskkonnasäästlik toode, parim kujundus ja stiil). Tihedat koostööd teeme SA Põlvamaa Arenduskeskusega – tänu sellele oleme saanud osaleda erinevatel rahvusvahelistel ja kohalikel ettevõtlusega seotud üritustel, nt turismimess TourEst2018, Ökofestivalid Karilatsis, rahvusvahelised ÕF laadad. SA Arenduskeskus korraldab ka erinevaid ettevõtlikkusega seotud koolitusi maakonna õpilastele.

2 Olge avatud erinevatele projektidele, ärge kartke, uurige ja õppige, see on huvitav nii õpetajatele, aga esmatähtis – see on huvitav õpilastele. Oleme avatud erinevatele tegevustele ja ikka oma õpilasi suunanud osalema ettevõtlikkusega seotud programmides, nt 2018 aastal osalesime TTÜ Mektory ettevõtlusprogrammis Bright Minds. Programmis osales ligikaudu 50 Põlvamaa noort. Põlva Gümnaasiumist jõudis finaalvõistlusele 3 tööd. Tavapärasele formaalõppele koolis, oli lõppenud õppeaastal töös ettevõtlusalane e-Twinningu ühisprojekt Austria ja Prantsusmaa koolidega ning ühine turunduse projekt Läänemaa Gümnaasiumiga. Kahe projektiga kaasatakse Põlva Gümnaasiumist 45 õpilast, see on umbes viiendik kogu õpilasperest! Kolme esimese tegutsemisaastaga on loodud üheskoos Võru ja Valga Gümnaasiumiga koostöövõrgustik KERG (Kagu- Eesti riigigümnaasiumid), mis kätkeb endas nii koolitöötajate kui õpilasesinduste vahelist koostööd, mille tulemusena on kutsutud ellu erinevad kolme kooli kaasavad projektid (Kagu Lahing õpilastele, olümpiaadilaager, riigigümnaasiumide ball, õpetajate töövarjupäevad, KERG õpilaste suvepäevad jms). Selle koostöövõrgustikuga on osaliselt liitunud ka Tartu Tamme Gümnaasium ja Jõgevamaa Gümnaasium, ühistegevustega jätkatakse ning otsitakse juurde uusi koostöökohti.

Kool pakub iganädalaselt õpilastele erinevaid külalistunde, sh ettevõtlusega seotud teemad. Rääkimas on käinud Kaidi Ruusalepp, Liisi Toom, Kuldar Leis, jt. Samuti on õpilased ettevõtluskursuse raames käinud külastamas erinevaid Põlvamaa ettevõtteid (Arcwood, Acino, Tere AS). Võimalusel on külalisloengud avatud ka kogukonnale. Kool kaasab õpilaste ettevõtlusprogrammi nii õpetajaid kui ka lapsevanemaid ÕF mentoritena.

3 Õpetage õpilased ise oma elu koolis korraldama! Nad saavad edukalt hakkama, õpivad planeerima ja võõrastega suhtlema, võtma vastutust ja tegema meeskonnatööd. Ettevõtlusõppega ei puutu kokku ainult ettevõtlusõppe õpilased. Õpilasesinduse liikmed näiteks saavad kogemuse eelarve planeerimisel ja töös arvetega, sest peavad iga oma ürituse jaoks ise võtma hinnapakkumised ning koostama eelarve kava, kinnitama selle juhtkonnaga ja jälgima selle täitmist. Mahukamatest üritustest võib välja tuua näiteks Kagu-Eesti riigigümnaasiumide EV 100 balli korraldamine veebruaris, sügisene nädala pikkune HAV ehk Halli Argipäeva Vastu, teistmoodi jõulupäev koolis, kevadine Öögümnaasium, ettevalmistused arvestusteks ehk õpilased õpetavad õpilasi ja kogukonnale avatud rahvusvahelise muusikapäeva korraldamine sügisel.

Põlva Gümnaasium kuulub nüüdseks ka Ettevõtlik Kool võrgustikku. Kolme aastaga oleme loonud oma traditsioonilised üritused, nüüd tegeleme kõige selle hoidmise ja parendamisega, et elu koolis oleks põnev.