Edu ja Tegu kutsub üles esitama kogumikku ettevõtete-koolide koostöö näiteid

Sildid: , ,

Head ettevõtete ja haridusasutuste esindajad – salvestame teie head koostööpraktikad kogumikku teistele õppimiseks ja ideede kogumiseks!

Oleme kogumas häid näiteid Eesti koolide ja ettevõtete erinevatest koostöövormidest õppes, et koondada need ühte inspireerivasse kogumikku kõigile lugemiseks ja õppimiseks. Kui Teie kool on teinud tulemuslikku koostööd ettevõtetega või kui Teie ettevõte on teinud koostööd koolidega, siis see üleskutse on just Teile!

Ootame kogumikku võimalikult eriilmelisi kirjeldusi ettevõtete ja nii üldharidus, kutse- kui kõrgkoolide koostööst. Näiteks:

 • Ringi juhendamine koolis;
 • Panustamine õppekava loomisse või arendusse;
 • Regulaarselt külalislektorina esinemine;
 • Projektipõhine õpe;
 • Teemapäeva või -nädala läbiviimine;
 • Uurimistööde teemad ettevõtetelt;
 • Valikaine loomine;
 • Õpilaste ja õpetajate tunnustamine;
 • Õppeülesannete loomine;
 • Ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena;
 • Ettevõtte toote- või teenusedisain, muudatus- ja arendusettepanekud, prototüüpide loomine;
 • Kliendiküsitluste, uuringute läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs;
 • Ettevõtete audiovisuaalsed lahendused;
 • Ettevõtte kodulehe, sotsiaalmeedia konto kujundamine õpiülesandena;
 • Ettevõtjapoolne mentorlus individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel.

Oleme väga tänulikud, kui leiate veidi aega, et jagada oma kogemust tehtud koostööst läbi lihtsa ankeedi, mis aitab kogumiku jaoks vajalikku sisendit koondada. Palun täitke ankeet SIIN.

Kogumik saab olema  praktiliseks abimaterjaliks haridusasutustele, kes soovivad õppetööd praktilisemaks muuta ja teha erinevate ainete raames rohkem koostööd ettevõtetega. Samuti ka ettevõtetele, kes sooviksid oma toetavaid tegevusi hariduse valdkonda suunata, kuid ei tea võimalustest.

Kogumiku 1. osa saab lugeda siit

Lugusid kogume ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Eesti Kaubandus- Tööstuskoja koostöös. Kogumik ilmub sügisel 2020 Euroopa Sotsiaalfondi ja Haridus-ja Teadusministeeriumi rahastusel.

Kuna eesmärk on näidata kogumikus erinevaid võimalusi koostöö tegemiseks, siis koostajad teevad valiku seda silmas pidades. Kõik teised lood leiavad kajastust muudes kanalites.