Milleks lasteaialapsele ettevõtluspädevus ja rahatarkus? Valmis uus õppematerjal!

Mis ajendas looma lasteaialastele ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavat materjali, selgitab “Vinks-Vonks avastab ja seikleb” materjali üks autor Erika Veide Haridus- ja Noorteametist.

Nii nagu on kirjas Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel, on alushariduse eesmärgiks toetada laste individuaalsust, loovust ja mängu kaudu õppimist. Sellest inspireerituna on valminud lasteaedadele õppematerjal, kus läbi mängu, muusika ja erinevate tegevuste toetatakse lastes ettevõtluspädevuse kujunemist ning antakse esmaseid teadmisi rahatarkusest.

Iga lapse sisemine areng on suuresti määratud tema küpsemisega, seega ei saa lapsele õpetada midagi seesugust, milleks ta veel valmis ei ole. Me laseme lapsel õppida asju, mida ta hetkel veel ise ei oska ega mõista, kuid kõrvalise abiga õpib mõistma ja sooritama. Kui lapsel ka kõrvalise abi ja toetuse juures puudub igasugune huvi ja tekib vastasseis, siis ei ole lähenemine pigem ea- ja jõukohane.

Ettevõtluspädevus ei ole midagi müstilist, ta on teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mida arendades tekib inimesel võimalus kvaliteetsemaks eluks, kus kõige muu hulgas viiakse unistamise kõrval oma ideid ellu. Me ei saa kunagi valmis, jääme kuni elu lõpuni protsessi ja kuna hulk olulisi otsuseid teeb inimene päris ebaküpses eas, näiteks kuidas jätkata oma haridusteed peale põhikooli lõpetamist, millistes huviringides käia, kuidas oma vaba aega sisustada, kas ja kuidas otsida suveks tööd jne. ,  siis ei ole kuigi vara alustada inimese ettevõtliku hoiaku ja rahatarkuse teemade kujundamist  juba lasteaias.

Õppematerjal käsitleb ja toetab juba riiklikus õppekavas olevaid oskusi ja teemasid, kuid mitmekesistab ja toob loodetavasti kaasa ka teise mõõtme. Mõte ei ole õpetada lastele midagi eraldiseisvat, vaid pigem on see loomulik elu osa ja lõimitud kõigi muude tegevustega rühmas.

Me kõik areneme ning kasvame sotsiaalses kommunikatsioonis teiste inimestega. Paraku pole kõik vanemad sensitiivsed, vastuvõtlikud uuele, valmis muutusteks, mõnede käitumine võib olla ennustamatu ja ebajärjekindel. Laps õpib kasutama matkides erinevaid strateegiaid, olgu selleks oma emotsioonide juhtimine, probleemilahendamisoskus või usk oma võimetesse ja nende arendamisse.  Meie kõigi stardipakk on erinev. Me ei saa iial tagada kõigi laste koju sarnast toetavat ja arengule suunatud keskkonda, seetõttu on üles ehitatud haridussüsteem, mis tagab sarnased võimalused arenguks.

Öeldakse, et õigel ajal tegemata jäetut on väga raske või suhteliselt võimatu tagantjärele ära teha, kuid usun inimese võimesse muutuda, võtmesõnadeks armastus, järjepidevus ja tahe.

Raamatu tegevusi kuuleme ja näeme läbi 5-aastase lasteaiapoisi silmade, kelle nimeks on Vinks.

Arvestades, et 3.-6. eluaasta on lastel  esimene suurem loovuse periood, siis vajab laps toetust kujutlusvõime arenguks ja rikastamiseks. Materjalis on iga teema juures toodud välja laste jaoks uusi sõnu ja põnevaid tegevusi, mida üksi või koos rühmaga teha.

Toetudes sellele, et lastel on kaasasündinud võime enesereflektsiooniks on oodata palju arutust lastega, mida toetavad erinevad detailid piltidel ja jutukeste teemad.

Rahatarkus ei alga investeerimisest ega lõpe miljonitega pangakontol, see algab oma soovide ja vajaduste eristamisest, emotsioonide juhtimisest, andmisest, pealehakkamisest ja järjekindlusest. Lapsi juhitakse märkama probleeme ja neile jõukohaseid lahendusi pakkuma, seda enam et huvi rahateema vastu tekib juba lasteaiaealistes. Olulisem sellest, kelleks sa tahad saada on missugune inimese sa soovid olla. Raamatus käsitletakse ka kannatlikkuse ja selle olulisuse teemat. Olgu teadmiseks, et kannatlikumad lapsed saavutavad koolis paremaid tulemusi, kogevad vähem stressi ja on harva ülekaalulised. Inimesed, kes suudavad ohverdada lühiajalise naudingu pikaajalise tulu nimel, on kogu elu jooksul edukamad.

Usun, et ettevõtlikkus ja teotahe on meie sees juba sündides ning seda tuleb lihtsalt oskuslikult ja järjepidevalt edasi arendada.

 

Märtsis, aprillis ja mais toimuvad kolm materjali tutvustavat seminari õpetajatele – leia sobiv aeg ja registreeru siin.