Mart Kimmeli esimene kuu distantsõpet

Sildid:

Distantsõppe gong kõlas kuu aega tagasi, oma muljeid jagab Mart Kimmel, Pärnu Rääma Põhikooli õpetaja ja Ettevõtliku kooli koordinaator.

Kuidas on läinud õpetajana distantsõpe?

 • Esimesel nädalal pöörasin tähelepanu ennekõike iseseisvale õppimisele, kuid mõistsin kiiresti, et vajalik on õpetajapoolne tugi ning alustasin osaliselt ka videotundidega.
 • Valmisolek distantsõppes õppida oli õpilastel üldjuhul olemas, sest nad olid ka eelnevalt kasutanud meie Stuudiumi keskkonda erinevate kodutööde esitamiseks – samas tekkinud olukorras sai nii mõnigi funktsioon Stuudiumis vastuse, et milleks seda täpsemalt vaja läheb.
 • Õpilased on minu arvates kohanenud olukorraga edukalt, sest nad on võimelised ka distantsõppes kaasa mõtlema ja tegutsema!
 • Tore on, et õppimine toimub igapäevaselt – see on arendav!

Mida kasutan õpetajana distantsõppes?

 • Minu eriliseks lemmikuks on saanud Google’i Hangouts Meet videokõned, millega saab liituda kogu grupp ning kus lisaks ekraanijagamisele saavad osalised omavahel suhelda nii mikrofoni kui ka vestluse teel.
 • Stuudiumi Tera-kursused on tõesti leidnud väga praktilise kasutamise – eriti hea on võimalus, et õpilased saavad õppetegevuse alla kohe ka kirjutada oma vastused/tagasiside.
 • Tähtis osakaal on meie kolleegidel, sest igaühel on mõni mõte/vahend, mida ka teised saavad soovikorral hakata endale sobivalt kasutama.
 • Koostöös peitub jõud ning seda jõudu õppetöö planeerimisel – tore on seda nii hästi kogeda! Hea on näha, kui kolleeg toetab kolleegi ja õpilane õpilast videosilla teel. Toetavad kolleegid ja usinad õpilased annavad energiat.

Milliseid sisuteemasid ettevõtlusõppes arutame?

Hetkel on põhirõhk õpilase kui ettevõtliku inimese iseseisva tegutsemise arendamisel distantsõppes, näiteks:

 • kuidas oma aega õppepäeval planeerida,
 • kuidas kiirest elutempost hetkeks aeg maha võtta (kasutusel on olnud vaikuseminutite harjutused),
 • kuidas planeerida e-toidukorvi.

Mida soovitan õpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele, et selle olukorraga hakkama saada ja kohaneda?

 • Õpetajale – kasuta õpilastele juba tuttavaid keskkondi, kuid samas ole valmis koos õpilastega ka mõnda uut keskkonda kasutama – õpilased on head tagasiside andjad!
 • Lapsevanemale – jõudu ja jaksu toimetamisel! Kui töö- ja eraelu võimaldab, siis vaadata kord või kaks korda päevas üle, mis lapsel selleks päevaks oli teha, et hoida ära õppetegevuste kuhjumine olukorras, kus ühe päeva tegevused jäid sooritamata.
 • Õpilasele – leia aega puhkamiseks ning kasuta võimalusel mõnd head süsteemi, kuidas oma aega planeerida, nt kalender (to-do-list) äpis või paberilkirjutatuna; võimalusel kasutada taimerit tegevusaja ja puhkeaja reguleerimiseks, nt TomatoTimer veebis.