Margit Luts: Hakkama saavad need, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel midagi ette võtavad

Sildid: ,

Tallinna Reaalkooli algklasside õpetaja ja huvijuht Margit Luts võttis ette suure töö ja tegi valmis 30 töölehte I kooliastmele, et panna lapsed mõtisklema oma tuleviku ja võimaluste üle, arendada suhtlemisoskust, julgust oma ideid pakkuda ja otsuseid teha ning oskust targalt majandada. Oma kogemusest nendib Margit, et pikas plaanis saavad hästi hakkama need inimesed, kes käte laiutamise ja õlgade kehitamise asemel alati midagi ette võtavad. Lapsed, kes julgevad katsetada ja oma soovide või unistuste täitmiseks ise midagi ära teha ning teavad, kust nõu ja abi küsida, tulevikus hätta ei jää.

Kellele on mõeldud I kooliastme ettevõtluspädevust ja rahatarkust arendavad töölehed?
Töölehed on mõeldud täitmiseks lastele ning kasutamiseks eelkõige algklasside klassi- ja aineõpetajatele, kes saavad ise endale sobival moel neid oma tundidega siduda. Vajadusel saab töölehti kasutada ka nt asendusõpetaja, keegi teine noortega töötav isik või lapsevanem, sest töölehtede juures on olemas juhend. Nt rahateemad sobivad matemaatikaga, käitumine inimeseõpetusega jne. Enamjaolt on töölehed mõeldud 1.-3. klassile, mõned ka 4. klassile. Töölehtede abil saab last suunata keskenduma igapäevaelus olulistele teemadele eakohasel moel. 3.-4. klassi lapsed suudavad need töölehed ise läbi teha, väikesed vajavad juhendamist ja arutelu peaks kaasnema iga töölehega. Meie kooli klassiõpetajad kasutavad töölehti hea meelega.

Kuidas selgitada nii väikestele lastele rahatarkust ja karjääriteemasid?
Ettevõtlikkust ja rahatarkust saab arendada juba maast-madalast, sest väikesed on vägagi ettevõtlikud, kuid vajavad suunamist, tuge ja võimalusi. Märksõna on loomulikult eakohasus. Algklassilapsed on väga põnevil, kui peavad tegema paari- ja rühmatööd, arutlema ja otsustama grupis, keeruline, kuid vajalik on teiste arvamusega arvestamine. Algklassilaps peab teadma, kust tuleb raha (ehk kuidas saab raha pangakaardile) ja kuidas rahavoogu planeerida, näiteks kuidas säästa kommiraha mõne soovitud mänguasja ostmiseks, sest kõik lapsevanemad puutuvad selle teemaga igapäevaselt kokku. Neid tuleb suunata mõtlema raha väärtusele ja arukatele rahaotsustele, nt kas laenamine on ilmtingimata alati hea mõte ning kas raha eest saab osta kõike, muuhulgas ka sõpru. Töölehtede abil suuname lapsed mõtisklema ja arutlema oluliste teemade üle. Me kõik unistame lapsena mõnest ametist, kuid oluline on ka lastele anda sõnum, et kõige tähtsam on töö ja ameti sobivus, ilmtingimata ei pea elu lõpuni ühte ametit pidama. Läbi väikeste tegevuste arendame algklassilaste enesejuhtimise võimet, suhtlemisoskuseid, väärtust loovat mõtlemist ja rahatarkust, mis igas vanuses kuhjaga ära tasuvad.
Loodan, et töölehti täites ja tulemuste üle arutledes saab selgeks, et ei ole olemas ühte kindlat tõde, kuid meil tuleb arvestada end ümbritseva keskkonna ja inimestega – kõigil peab olema siin hea elada, kuigi vaatenurgad ja seisukohad on erinevad.
Töölehtede teemad aitavad õpilastel mõelda, kas nende huvid ja hobid on seotud ametiga, mis hetkel meeles mõlgub, tutvuda rahaga ja selle välimust uurida – kuna sularaha kasutatakse järjest vähem, tegeleda säästmisega ning arutatada soovide ja vajaduste üle.
Töölehed saavad olema nii paberkandjal kui digitaalselt ning igaühel on võimalik neid soovi korral ka täiendada/kohandada.

Algklassidele mõeldud töölehti tutvustavad seminarid toimuvad 26. aprillil ja 13. mail kell 14.15-16.00. 26. aprilli kohad on täis.
Lisaks tutvustatakse seminaril raamatut „Tom õpib rahamängu“.

Registreeru siin https://ettevotlusope.edu.ee/koolitused/