Kutsume taas tunnustama parimaid ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustajaid

Sildid: ,

Haridus- ja Noorteamet kutsub üles tunnustama silmapaistvaid ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaid ja mentoreid, ettevõtlikke õppureid ning õpetajaid. Kandidaate parimate tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 4. detsembrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu veebilehel.

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi juht Katrin Kivisilla sõnul on tunnustamise eesmärk tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame ja tunnustame neid ettevõtteid, asutusi, spetsialiste, eksperte, kes leiavad põhitöö kõrvalt aega, et hea koostööpartnerina oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,“ julgustas Kivisild. „Tunnustame õpetajaid ja haridusasutusi, kes on otsinud parimaid lahendusi, kuidas ettevõtlus- ja karjääriõpet mõjusalt ja süsteemselt rakendada ning seeläbi annavad noortele oskused ja teadmised enda elu juhtimiseks. Kiitust väärivad ka ettevõtlikud noored, kes on oma õppe raames omandatud arendatud idee ellu viinud ja leiavad aega ka teiste julgustamiseks ning inspireerimiseks.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi ja meeskondi kuuendat korda.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlus-/ karjääriõppes moodustatud meeskonda, kes on õppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja inspireerinud teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe edendaja tunnustatakse isikute gruppi, meeskonda, organisatsiooni või ettevõtet, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlus/karjääriõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja tunnustamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse, karjääri või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus- ja karjäärialast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat, ettevõtlikku töötajat, muud oma ala eksperti, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus ja karjäärialast arengut.

Tiitliga Edu ja Tegu programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi tegevustesse ja arendamisse.

Laureaadid valib programmi esindajatest ja eelmise aasta võitjatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 25. jaanuaril toimuval ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe hariduskonverentsil „Teadlikult tulevikku!“.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu elluviija on Haridus- ja Noorteamet, toetab Euroopa Sotsiaalfond.

 

TUTVU STATUUDIGA JA ESITA KANDIDAAT SIIN