Kas oled valmis ettevõtlusseikluseks? Valmis uus mäng õpilastele

Sildid:

Head õpetajad! Valminud on ettevõtluspädevust arendav veebimäng. Aitäh, et oled enda hooleks võtnud üldpädevuste teadliku arendamise! Loodame, et „Ettevõtlusseiklus“ saab toetavaks metoodiliseks tööriistaks ennast juhtiva õppija arenguteekonnal.

„Ettevõtlusseikluse“ mängu jooksul tuleb õpilasel mängulaual edasi jõudmiseks läbida eri tüüpi ülesandeid:

  • jagada teistega enda mõtteid ja kogemusi;
  • sooritada erinevaid tegevusi;
  • avaldada oma arvamusi mängukaaslaste eelistuste, tegevuste, harjumuste jms kohta;
  • seada arengueesmärke.

Mängulaual edasi liikumine sõltub ülesande soorituse põhjalikkusest, täpsusest ja sügavusest. Skaala alusel tagasisidestavad ülesande sooritaja pingutust kaasmängijad.

„Ettevõtlusseikluse“ mäng on suunatud ettevõtluspädevuse arendamiseks (peamiselt just hoiakute, sekundaarselt ka teadmiste ja oskuste arendamiseks). Ettevõtluspädevus on laiendatav igasse eluvaldkonda ning see toetab suurel määral õpilaste arengut ennast juhtiva inimesena.

Käesoleva mängu eesmärgiks on suunata õpilasi teadvustama iseennast ja mängus käsitlevaid teemasid, oma hoiakuid (ümber) kujundama ning uute oskuste treenimiseks teadlikke samme tegema.

Mängu fookuse valimiseks on mitmeid variante: saab arendada nii üldist ettevõtluspädevust (käsitledes korraga läbisegi nelja alakategooriat) kui ka eraldiseisvana alakategooriaid (enesejuhtimine, sotsiaalsete olukordade lahendamise oskus, väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine või äriideede elluviimine). Iga teema eraldi käsitlemine toetab ühe teemaga süvitsi minekut, mis omakorda aitab õpilastel teha teadvustatud ja eesmärgistatud arengusamme. Käsitledes mängus aga korraga läbisegi nelja ettevõtluspädevuse alakategooriat, saab luua õpilastele võimalusi ise neid valdkondi eluliselt integreerida ning noppida sealt välja isiklik spetsiifiline arengusuund (see sobib paremini endast teadlikumale ja ennastjuhtivale õppijale).

Käesolev mäng on heaks metoodiliseks vahendiks, et …

  • toetada õppimist vaheldusrikka tegevuse kaudu;
  • tekitada vabamat õhkkonda noorte vahel, sh toetada klassis positiivse kliima tekkimist;
  • arendada õpilaste eneseväljendus- ja konstruktiivse tagasiside andmise oskust;
  • suunata õpilasi vaatama endasse ja oma mõttemaailma, olema teadlik ja eesmärgipärane oma arengutee kujundamisel.

Sihtrühm: alates põhikooli lõpust.

Selleks, et saada ka praktiline kogemus ning rohkem infot mängu kohta, oled oodatud mängu tutvustavale veebiseminarile 30.novembril kell 15.00-16.00. Registreeru seminarile siin! 

Hetkel saad juba uudistada ja katsetada iseseisvalt: https://ettevotlusseiklus.edu.ee/