Ettevõtlusseiklus

Kas oled valmis ettevõtlusseikluseks? Valmis uus mäng õpilastele

05.november 2022 - 23:38

Head õpetajad! Valminud on ettevõtluspädevust arendav veebimäng. Aitäh, et oled enda hooleks võtnud üldpädevuste teadliku arendamise! Loodame, et „Ettevõtlusseiklus“ saab toetavaks metoodiliseks tööriistaks ennast juhtiva õppija arenguteekonnal. „Ettevõtlusseikluse“ mängu jooksul tuleb õpilasel mängulaual edasi jõudmiseks läbida eri tüüpi ülesandeid: jagada teistega enda mõtteid ja kogemusi; sooritada erinevaid tegevusi; avaldada oma arvamusi mängukaaslaste eelistuste, tegevuste, harjumuste jms kohta; seada arengueesmärke. Mängulaual edasi liikumine sõltub ülesande soorituse põhjalikkusest, täpsusest ja sügavusest. Skaala alusel tagasisidestavad ülesande sooritaja pingutust kaasmängijad. „Ettevõtlusseikluse“ mäng on suunatud ettevõtluspädevuse arendamiseks (peamiselt just hoiakute, sekundaarselt ka teadmiste ja oskuste arendamiseks). Ettevõtluspädevus on laiendatav igasse eluvaldkonda ning see toetab suurel määral õpilaste arengut ennast juhtiva inimesena. Käesoleva mängu eesmärgiks on suunata õpilasi teadvustama iseennast ja mängus käsitlevaid teemasid, oma hoiakuid (ümber) kujundama ning uute oskuste treenimiseks teadlikke samme tegema. Mängu fookuse valimiseks on mitmeid variante: saab arendada nii üldist ettevõtluspädevust (käsitledes korraga läbisegi nelja alakategooriat) kui ka eraldiseisvana alakategooriaid (enesejuhtimine, sotsiaalsete olukordade […]

Vaata edasi