Erika Veide: Hariduses ei ole kriis, vaid tohutu potentsiaali vallandumine

Erika Veide Hariduses on potentsiaali vallandumine

Sildid:

Edu ja Tegu/SA Innove ettevõtlusõppe koordinaator Erika Veide kirjutab, et hariduses  on praegune kriisiolukord potentsiaali vallandumine ja paremini saavad hakkama need lapsed, kelle olulisi eluks vajalikke pädevusi on arendatud.

Kes meist ikka nii väga uskus, et oleme täna sellises reaalsuses, aga see tuli. Nii, nagu oleme juba päris pikalt rääkinud 21.sajandi pädevuste arendamisest, sest ühel hetkel on reaalsus kohal ja võidavad need, kes on juba algust teinud. Loomulikult on hetkel paremas seisus lapsed, kes on õpetatud ujuma, vajadusel kasutama selleks abivahendeid kui väga pikalt veel ei suuda. Lapsed, kelle arenguuskumusega on tegeletud, keda on õpetatud probleeme lahendama ja kelle väärtus ja hoiak on ettevõtlikkus, saavad täna paremini hakkama.

Sa kaunikene, ennastjuhtiv võimestatud õppija (õpetaja), Sinu eksam ja võimalus  end proovile panna on saabunud. Kogeda, mida tähendab tõeline autonoomne motivatsioon ja probleemõpe. Enam pole tarvis ettekujutlust, kõik on ülimalt tõetruu ja praktiline. Nüüd katsutakse läbi meie paljude arenguuskumused päriselt. Loen korduvaid vanemate murelikke postitusi oma lastest, kes kohe kindlasti ei saa üksi õppimisega hakkama ja on vaja pidevat juhendamist ja kaasamist. Nüüd on see koht, kus saab reaalselt selle teemaga tegelema hakata.

Kujunenud olukord annab uue mõõtme ja värskuse  loovusele, probleemilahendusoskusele, planeerimisoskusele, ettevõtlikkusele, koostööoskusele. Seda on eriti  ilus näha, vaadates, kui kiiresti levivad ja tekivad erinevad aine ja probleemipõhised Facebooki grupid ning kui asjalikku infot seal vahetatakse ja jagatakse. Usun meie õpetajatesse ja õpilastesse ning sellesse, et see kriis viib nii mõneski mõttes hariduse uuele tasemele ja loodan kogu südamest, et tekkinud uued praktikad jäävadki kasutusse. See on parim aeg mustrite murdmiseks. Need mustrid, mis hariduses on püsinud sajandeid ja mis on takistanud meid uuele tasandile jõudmast. Mustrid, mis on murtud meie eest. Loodan vaid, et kui me kõik kohtume taas klassiruumis, on meis piisavalt tarkust, et mitte jätkata kõige „traditsioonilisega“ ja istuda taas kuklavaatega klassiruumis, lugeda õpikust tekste, vastata teksti lõpus viiele küsimusele ja lahendada paar harjutust töövihikust. Kõigele on oma aeg ja koht ja vajadus. Loodan vaid, et me jätkame senisest jõudsamalt, teadlikumalt ning tahtlikumalt  pädevuste kujundamisega sealhulgas ettevõtluspädevusega, tegeleme selle ennastjuhtiva võimestatud õppijaga, kes läheb igasse järgmisse „UUDE“ tugevamana ja teadlikumana kui enne.

Hariduses on praegune olukord tohutu tervenemine ja metsik edasiminek, mustrite lõhkumine ja teadmistele täiesti uue vaatenurga andmine. Hariduses ei ole kriisi, on tohutu potentsiaali vallandumine. See, mis oli varjatud ja varuna olemasolev, on saanud võimaluse ja ideaalse olukorra tõusta esile ja teha tohutu spurt!

Loe artiklit vene keeles ERR portaalist

Foto: Erika Veide oma kodukontoris-koduõppe klassiruumis-võimlemissaalis-sööklas täidab tuhandetele sarnaselt mitmeid rolle korraga – õpetaja, töötaja, lapsevanem, võimlemisõpetaja jne. Erakogu.     

Fakt: Edu ja Tegu ettevõtluspädevuste mudeli baasil arendab õppijate pädevusi 2019. aasta seisuga 281 kooli.