Ettevõtlusõpetaja Kaja Sanderit motiveerib õppijate initsiatiiv ja vastastikku kogemuste jagamine  

Kaja Sander

Sildid:

Uurime Edu ja Tegu ning JA Eesti mentorõpetajate koolitusprogrammi vilistlaselt Kaja Sanderilt, millised on tema parimad õpetamise praktikad ja mida põnevat tehakse ettevõtlusõppe raames Luua Metsanduskoolis. Kajaga saavad ühendust võtta kõik õpetajad, kes soovivad ettevõtlusõppe raames mentordamist.

Mis on ettevõtlusõppes oluline?

Olen majandusharidusega ning töötan ettevõttes juhatuse liikmena ja raamatupidajana. Luua Metsanduskoolid olen ettevõtluse õpetaja ja ettevõtlusõppe koordinaator. Tänu ettevõtluskogemusele tean, mida võiksid minu õpilased elus teada, mida neil vaja võib minna. Tahan, et nad teaksid ja saaksid aru olulisematest ettevõtlusega ja majandusega seotud mõistetest ning saaksid tulevikus oma sõna sekka öelda. Ettevõtlusõppe kaudu püüan avardada õpilaste maailmavaadet, panna nad mõtlema ümbritsevas toimuvast, ergutada neid planeerima, oma mõtteid avaldama ja mõtteid ellu viima. Soovin, et nad oskaksid organiseerida, õpiksid osalema meeskonnas, vastutama ja et neil oleks kohusetunne ning kogemus, et alustatud äriideed tuleks ka lõpuks ellu viia.

Kuidas on ettevõtlusõpe rakendatud Luua Metsanduskoolis ja mis õpilastele meeldib?

Luua Metsanduskoolis on majandustunnid päevasele õppijale ning ettevõtlustunnid mittestatsionaarsetele õppijatele. Tegutsen koordinaatorina ja õpetajana üksi, kuid alati, kui mul on vajadus kedagi endale appi, siis on mul see võimalus olemas. Kooli juhtkond toetab ettevõtlusõpet. Püüan olla pildis ning anda teada õppeekskursioonidest, üritustest. Olen kirjutanud 4 ettevõtlusõppe projekti ning saanud rahastuse kolmele projektile. Enne projekti kirjutamist olen juhtkonnaga projektiga seotud mõtted läbi arutanud.

Luua Metsanduskoolis meeldib õpilastele käia õppekäikudel, väga hästi meeldis neile tegutseda Merkuur OÜ tehnoloogiaklassis ning teha oma kätega valmis tooted. Väga hästi on vastuvõetud õppekäigud Viiratsi saeveskisse, Palmse Mehaanikotta, Metsis OÜsse, Tartu Ettevõtluskülla. Eriti motiveeriv oli õpilastele 24-tunnine ettevõtluslaager Voore puhkekülas, kus lisaks meie õpilastele olin noored ka Tartu Kutsehariduskeskusest.

Väga hea meelega osaleti 52 tunnisel rahatarkuse kursusel, mille viis läbi Mart Vainu oma meeskonnaga. Seal olid lisaks ka õpetajad ning mittestatsionaarse õppe õpilased. Õpilased valisid ka minu uue valikaine „Õpilasettevõtlus“ ning selle raames tegime õpilasfirma.

Osalesime ka ettevõtlusoskuste kutsemeistrivõistlustel, kus meie õpilased küll finaali ei saanud, aga said väga hea tagasiside ning kutse uuesti osaleda. Sunniviisiliselt kuid vabatahtlikult korraldasin koolile meenekonkursi, kuhu tuli 17 erinevat meenet. Parimad said auhinnad ning esimese koha saanud relaskoop läks ka riigikoolide võistlusele. Kutsun tundi palju välislektoreid, osaleme e-õppekäikudel, mängime mänge, arutame, teeme rühmatöid.

Kuidas keerulistes teemades õpilasi motiveerida?

Kõige keerulisem õpilastele on äriplaani tegemine. Olen sellest viimastel aastatel loobunud ning teeme koos läbi ärimudelid, kus nad saavad rühmatööna arutada ning pärast ka teistele ette kanda. Motivatsioon kipub neile kohe kaduma, kui eduelamust ei tule. Just õpilasfirmas tulebki koos arutada, et mis ja miks välja ei tulnud ning koos arutada,  kuidas seda lahendada. Keeruline on ka raamatupidamise põhimõistete selgekstegemine. Raamatupidajana püüan seda teha väga loogiliselt, alustades seda õpilaste endi rahakoti näitel. Pärast on tore sööklas kuulda, et kas nüüd toidu ostmine läheb rahakotis deebetisse või kreeditisse. Huvi aga saab tappa väga lihtsalt, kui keegi maha teeb õpilaste ettepanekud, neid kritiseerib.

Soovitused ettevõtlusõppega alustamiseks

Kui koolis alustada ettevõtlusõpet, siis ettevõtlusõpetajaks võiks olla inimene, kellel on ettevõtlusega seotud kogemused, teadmised, koolitused läbitud, kes on kursis erinevate valdkondadega, kel on tutvusi ettevõtjate seas. Keerukamad kohad ongi näiteks õppekäikude organiseerimised, bussi otsingud, kokkulepped ettevõtjatega ning õppekäikude mahutamised tunniplaani. Samuti on keerukas õpilasfirmade tegemine, et õpilastel ikka jaguks ideid ja motivatsiooni õpilasfirma tegevuste tegemiseks. Meil ei leita selleks pärast tunde aega.

Mis motiveerib ettevõtlusõpetajat ennast?

Mind motiveerivad aktiivsed ja teotahtelised õpilased, kes tulevad kaasa minu mõtetega, kes pakuvad ise mõtteid välja. Täiskasvanud õppijate puhul motiveerivad mind need õppijad, kes ise firma teevad. Nii hea on tundi alustada, kui keegi tuleb tundi, et „õpetaja Kaja, ma sain eile kätte firma registrikoodi ja ma olen nüüd ettevõtja“. Täiskasvanud õppijad motiveerivad mind ka oma teadmiste ja kogemuste jagamisega, et kuidas kellelgi mingi ettevõtlusega seotud asjaga läinud on. Oma õpilastele soovin ettevõtlikkust, elus hakkama saamist, oma unistuste realiseerimist, tulla tagasi meie kooli külalislektoriks, olla aktiivne.

 

Kõik ettevõtlusõppe mentorkoolituse läbinud õpetajad on valmis oma kogemusi ja teadmisi jagama alustavate ettevõtlusõpetajatega. Vaata oma regiooni ja haridusastme õpetajate nimekirja  kodulehel ning võta ühendust.