Ettevõtlusõpe on rohkem kui pooltes koolides. Millistes maakondades on kõige ettevõtlikumad koolid?  

Sildid: ,

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi tegutsemise ajal on 2021. aasta seisuga  ettevõtlus- ja ettevõtlikku õpet hakanud rakendama 363 õppeasutust  ehk 63% üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidest. 

Kõige aktiivsemad maakonnad on võtnud ettevõtliku ja ettevõtlusõppe rakendamise toetamise oma südameasjaks. Kõige rohkem on haridusprogrammidega Ettevõtlik Kool, JA Eesti või Edu ja Tegu  liitunud Jõgevamaa (84% koolidest), Läänemaa (82% koolidest) ja Pärnu linna koolid (77%). Programmi erinevates tegevustes osalenud koolidest on rakendajaid 71%, ülejäänud teevad selleks ettevalmistusi.

Tabelis koolid, kes on liitunud Ettevõtliku Kooli, JA Eesti õpilasfirmade programmiga või kasutusele võtnud Edu ja Tegu materjalid. Allikas: Edu ja Tegu seireanalüüs.  

Maakond/Linn       Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõpet rakendavate koolide %
Harju maakond            55%
Tallinn                           62%
Hiiu maakond              67%
Ida-Viru maakond       74%
Narva linn                     55%
Järva maakond            71%
Jõgeva maakond         84%
Lääne-Viru maakond 61%
Lääne maakond           82%
Põlva maakond            61%
Pärnu maakond           70%
Pärnu linn                     77%
Rapla maakond           59%
Saare maakond           48%
Tartu maakond           59%
Tartu linn                     58%
Valga maakond           45%
Viljandi maakond       58%
Võru maakond            71%

Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmijuht Katrin Kivisild nentis, et ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe rakendamine ei sõltu kooli suurusest ega asukohast, see ei ole kindlasti mitte ainult eliitkoolide mängumaa. „Kooli juhtkond ja koolipidaja on need suunamudijad, kelle tahtest, otsusest ja toest algavad muutused ettevõtliku hoiaku kujundamisel ning ettevõtlusõppeks võimaluste leidmisel koolis. Sädeõpetajate algatused ja tahe viia ettevõtlusõppe rakendamise ideed ellu aitavad õpilastel avastada oma potentsiaali ning kujundada ettevõtlusõppest tulevaste Eesti majandust edasiviivate edukate inimeste kasvulava. Meil on heameel, et aina rohkem koolimeeskondi mõistab, et tänased õpilased on väärtuste loojad kohaliku elu säilitamisel ja edasi arendamisel oma kodukohas,“ selgitas Kivisild.

Haridus- ja noorteameti Edu ja Tegu üldhariduse koordinaator Erika Veide lisas, et nii, nagu hariduses on kvaliteedi taga süsteemsus ja järjepidevus, on ka ettevõtliku ja eneseteadliku inimese arenemise taga need samad märksõnad. „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe mõte on, et inimene võiks elada elu kui karjääri ning juhtida oma elu kui oma eluettevõtet. Soovime, et juhuseid jääks järjest vähemaks ning koolid ja piirkonnad suudavad välja töötada plaani, kuidas ettevõtlikkuse, ettevõtlus ja ka karjääriõpe süsteemselt noori toetaks,“ rääkis Veide.

Edu ja Tegu programm pakub koolitusi, seminare ning ettevõtlusõppe ainekavasid ja õppematerjale ning toetab koolide liitumist programmidega Ettevõtlik Kool ning JA Eesti. Lisaks alustatakse esimesel võimalusel ringreisi maakondades, mille eesmärk on ühelt poolt kaardistada hetkeseisu ning teiselt poolt toetada koolides süsteemset ja järjepidevat lähenemist ettevõtliku ja ennast juhtiva noore arendamisest läbi erinevate haridusastmete.

Loe lähemalt, mida tehakse noorte ettevõtlusteadmiste ja ettevõtliku hoiaku arendamiseks Pärnus, Läänemaal ja Jõgevamaal.

Edu ja Tegu programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja viib ellu Haridus- ja Noorteamet.