Ettevõtlusõpe on jõudnud rohkem kui pooltesse venekeelsetesse koolidesse

Sildid:

27. augustil lõpetasid 24 õpetajat 21-st vene õppekeelega koolist Haridus- ja Noorteameti esimese kuuekuulise ettevõtlusõppe baaskoolitusprogrammi. Nüüdseks on ettevõtlusõpe rakendunud 66% venekeelsetes koolides.

Programmi lõpetajad töötavad järgmistes koolides/asutustes: JA Eesti, Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium, Narva Kesklinna Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Narva Keeltelütseum, Tallinna Polütehnikum, Lasnamäe Põhikool, Sillamäe Kannuka Kool, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Maardu Gümnaasium, Tapa Keelekümbluskool, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Valga Priimetsa Kool, Kiviõli Vene Kool, Tallinna Pae Gümnaasium, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Narva Kesklinna Gümnaasium, Valga Priimetsa Kool, Tallinna Humanitaargümnaasium.

Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu toel on ettevõtlusõppega alustanud ja seda arendanud 2016. aastast alates 438 õppeasutust, ettevõtlusõppe rakendamiseni on jõudnud 344 õppeasutust, sh kõik kutsekoolid, 296 üldhariduskooli ja 16 kõrgkooli. Kõige aktiivsemad regioonid ettevõtlusõppe ja ettevõtliku õppe rakendamisel aastatel 2016-2021 on:

*protsent regiooni koolidest, kus rakendatakse ettevõtlusõpet
Hiiumaa,  75%
Ida-Virumaa, 71%,
Pärnu linn, 71%,
Võrumaa, 71%,
Jõgevamaa, 71%,
Läänemaa, 71%,

Vaata graafikult, kas Sinu kool on kaardil!