Esimese Edu ja Tegu karjääriõppe koolitusprogrammi läbinud said tunnistused

Sildid:

​31. mail lõppes õppeaasta eriliselt ja uhkelt 18-le õpetajale – nimelt said tunnistuse karjääriõpetuse koolitusprogrammi läbinud, kes uute oskuste ja teadmiste toel panustavad uuest õppeaastast erinevates koolides üle Eesti õpilaste karjääri kujundamise oskuste arendamisse.

Programmis sai kokku osaleda 30 inimest, sest viis kuud kestnud programmi ülesehitus ja korraldus võimaldas valida tervikust ka ainult enda arendamist vajavatest kompetentsidest ja võimalustest lähtuvad moodulid.

Õppijate seltskond oli mitmekesiselt rikastav – erinevate kooliastmete õpetajad, kutseõpetajad, koolijuhid, psühholoogid, kooli partnerina karjääriõpet toetavad ettevõtjad ja Eesti Töötukassa spetsialistid – ehk kõik, kes karjääriõpet koolis korraldavad, toetavad, läbi viivad.

Lõppenud koolitus oli märgilise tähendusega, sest üle paljude aastate oli huvilistel võimalus saada nii laiapõhjaline teoreetiline ülevaade karjääri kujundamisest kui tutvuda praktiliste võimalustega karjääriõppe süsteemseks korraldamiseks haridusasutuses.

Kuuest moodulist koosneva koolituse õppekava töötas välja Eesti Karjäärinõustajate Ühing koostöös Edu Tegu programmi partnerülikoolidega, koolitajad olid Eesti tunnustatud karjääriteenuste valdkonna ja ettevõtlusõppe õppejõud, õpetajad ja eksperdid. Õppetöö toimus Tartu Ülikoolis, Tallina Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis.

Koolitusel osalenud tõid tagasisides välja, et selline koolituse oleks lisaks karjääriõpetuse ja ettevõtluse õpetajatele  vajalik koolijuhtidele , et toetada oma kooli eripära arvestava ja õppijate vajadustest lähtuva karjääriõppe süsteemi loomist ja rakendamist ning  kõigile aineõpetajatele karjääriõppe lõimimiseks oma ainetundidesse.

Edu Tegu programmi raames toimub veel kaks karjääriõppe koolitusprogrammi. Septembris alustavale programmile on registreerimine juba alanud. Loe täpsemat infot ja registreeru siin

Harno Edu ja Tegu programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond, sihtrühmale on koolitused tasuta.

Palju õnne tublidele karjääriõppe koolitusprogrammi lõpetanutele!  

Signe Mitt, Imavere Põhikool
Tiit  Helm, Lähte Ühisgümnaasium
Liis  Süsmalainen, Eesti Töötukassa
Ülle  Parbo, Peetri Lasteaed-Põhikool
Pille Pärna, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Merle Haug, Eesti Töötukassa
Katrin  Siimsalu, Projektiekspert OÜ koolitus
Anu  Pajo, Põltsamaa Ühisgümnaasium
Maris  Orav, Põltsamaa Ühisgümnaasium
Jaana  Truuts,  Kivilinna Kool
Kristel Ainsalu, Eesti Töötukassa
Merle  Haossar, Luua Metsanduskool
Reelika Lippur, Järvamaa KHK
Mari  Erm-Reining, Pärnu Koidula Gümnaasium
Tambet Anja, Tartu Kesklinna Kool
Kai  Põldvee-Mürk,   lepinguline
Sandra Howarth, Avatud Kool
Marika Lepp, Parksepa Keskkool ja Vastseliina gümnaasium