Ettevõtlik ja ettevõtlusõpe 5 aastaga 310 koolis

Sildid:

  1. jaanuarist 2016 kuni 30. septembrini 2020 on koolid liitunud hoogsalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi toel Junior Achievement Eesti ja Ettevõtliku Kooli võrgustikuga ning võtnud kasutusele Edu ja Tegu raames välja töötatud ettevõtlusõppe metoodikat. 431-st programmi tegevustes osalenud koolidest 310 rakendavad metoodikat.

Vaata ettevõtliku ja ettevõtlusõppe võrgustikuga liitunud koolide nimekirja siit: liitunud koolid 30.09.2020 seisuga.

NB! Nimekiri ei sisalda koole, kus ettevõtlusõpe on rakendunud enne 2016. aastat.

Veel põnevaid näitajaid leiad visuaalilt.