2021. aasta tegevuste ülevaade

Tutvu Edu ja Tegu programmi tegevuste ülevaate ja indikaatoritega täpsemalt –  2021. aasta seire aruanne

Loe artiklist, millised on kõige ettevõtlikumad maakonnad ja kuidas on ettevõtlusõpe koolides levinud. 

Lisaks: 2021. aastal lõpetas programmi STARTER kokku 458 õppurit ja STARTER töötubades osales 585 õppurit üheksast kõrgkoolist, üheksast kutseõppeasutusest ja 18 üldhariduskoolist. 2021. aasta jooksul osaleti STARTER üritustel 4991 korda.

Kujundusel ettevõtlusõppe levik koolides.