Võida STARTER inspiratsioonipäev oma kooli!

STARTER inspiratsioonipäev koolis

Sildid: ,

Head õpetajad, koolijuhid, õpilased ja haridusse panustajad, ka lapsevanemad!

Ettevõtlusõppe programmil Edu ja Tegu on teile väike kingitus – oleme valmis tulema ja korraldama teie koolis  STARTER inspiratsioonipäeva õpilastele ning meiega liitub inspireeriv esineja, edukas noor ettevõtja Kristel Kruustük!

Kuidas võita kasulik STARTER inspiratsioonipäev oma kooli?

Selleks laseme oma head praktikad valla ehk jagame oma häid ettevõtlus-, karjääri-,  või ettevõtliku õppega seotud praktikaid ja tegevusi ka teistega läbi sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram).
Lisame juurde hashtagi #ettevõtlusõpe ja/või #ettevõtlikkool, sest nende viidete kasutajate vahel loosime välja võitja.
Arvesse lähevad ajavahemikul 1. veebruar kuni 31. märts 2020 tehtud postitused. Loosimine viidete kasutajate vahel toimub aprilli alguses.

 Mida sisaldab STARTER inspiratsioonipäev?

STARTER@häkaton “Kuidas leida äge idee ja sellega kÕrgelt lennata”
Ohooo-elamuse maagia! Inspireerivad esinejad ja loovülesanded
Kuidas sünnivad ägedad ideed? Ideede genereerimine
Meeskond – need olemegi meie!
Kuidas toimetada toimiva meeskonnana – meeskonnatöö korraldamine.
Kas minu idee on ainulaadne? Ideede testimine
Mida suudan 120 sekundiga? Esitlusoskuste ABC treening

Kasutage võimalust pakkuda õpilastele suurepärane kogemus tulevikuks ja õppida ise meie kogemusest! Ürituseks sobiva aja lepime kokku kooliga, kuid soovitavalt võiks see ära toimuda enne suvevaheaega.

SPIKKER postituste sisuks:

 • Märksõnad: ettevõtlikkus ja ettevõtlusõpe, praktiline tegevus karjääriõppes, noorte algatus, kooli-kogukonna-ettevõtte koostööüritus, kogemuste vahetamine, õpetajate temaatilised koolitused, praktikutega kohtumised jms.
  Avatud ettevõtlusõppe tunnid
  Avatud ettevõtlikud tegevused klassis või koolis – kolleegilt kolleegile, õpilaselt õpilasele jne
  Ettevõtete ja kogukonnaga koostöö, esinejad -töötoad
  Õpilaste endi algatatud projektitegevused, üritused (ka ettevalmistuse tasandil, kui ürituse aeg on hiljem kui märtsis)
  Ideede genereerimise häkatonid
  Õpilasfirmade tegevused, ettevalmistused laadaks, mentorlus jms
  Kutsekoolide praktilised ettevõtlusõppe tegevused, osalemine ettevõtlusteadmiste võistlustel vms
  Regionaalsed, koolideülesed vm suuremad üritused ettevõtlikkuse ja ettevõtlus ning karjääriõppe paremaks õpetamiseks (nt regionaalsed, koolisisesed jms)
  Algatuses „Tööle kaasa“ osalemine
  Õpilasfirmade tegevused
  Ettevõtlusküla mängudes osalemine
  Muud kasulikud praktilised tegevused koolis

Nimekiri ei ole ammendav, kuid oluline on õppijate osalemine ja kasu. Postitada võivad kõik, vajalik on viide koolile või koolidele!

STARTER inspiratsioonipäeva korraldab ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu, toetab Euroopa Sotsiaalfond

Lisainfo: liina.pissarev@ut.ee