Võida STARTER inspiratsioonipäev oma kooli!

STARTER inspiratsioonipäev koolis

Sildid: ,

Head sõbrad – õpetajad, koolijuhid, haridusse panustajad ja ka õpilased!

Ettevõtlusõppe programmil Edu ja Tegu on teile sõbrapäeva ja sõbrakuu puhul väike kingitus – oleme valmis tulema ja korraldama teie koolis  STARTER inspiratsioonipäeva õpilastele ning võtame kaasa ka inspireeriva esineja!

Kuna sõpru on meil palju, siis tuleb kingituse saaja leida loosi teel, sest igale poole me kahjuks ei jõua.

Kuidas võita äge STARTER inspiratsioonipäev oma kooli?

Selleks laseme oma head praktikad valla ehk jagame oma häid ettevõtlus-, karjääri-,  või ettevõtliku õppega seotud praktikaid ja tegevusi ka teistega läbi sotsiaalmeedia.
Lisame juurde hashtagi #ettevõtlusõpe ja/või #ettevõtlikkool, sest nende viidete kasutajate vahel loosime välja võitja.
Arvesse lähevad ajavahemikul 1. veebruar kuni 31. märts 2020 tehtud postitused. Loosimine viidete kaustajate vahel toimub aprilli alguses.

 Mida sisaldab STARTER inspiratsioonipäev?

STARTER@häkaton “Kuidas leida äge idee ja sellega kÕrgelt lennata”
Ohooo-elamuse maagia! Inspireerivad esinejad ja loovülesanded
Kuidas sünnivad ägedad ideed? Ideede genereerimine
Meeskond – need olemegi meie!
Kuidas toimetada toimiva meeskonnana – meeskonnatöö korraldamine.
Kas minu idee on ainulaadne? Ideede testimine
Mida suudan 120 sekundiga? Esitlusoskuste ABC treening

Kasutage võimalust pakkuda õpilastele suurepärane kogemus tulevikuks ja õppida ise meie kogemusest! Ürituseks sobiva aja lepime kokku kooliga, kuid soovitavalt võiks see ära toimuda enne suvevaheaega.

SPIKKER postituste sisuks:

 • Märksõnad: ettevõtlikkus ja ettevõtlusõpe, süsteemsus ja järjepidevus, praktiline tegevus, noorte algatus, kooli-kogukonna koostööüritus, kogemuste vahetamine, õpetajate temaatilised koolitused. Ei pea silmas üritusi, kus õpilastel on passiivne pealtvaataja roll, v.a juhul, kui tegemist on koolivälise esinejaga.
 • Mida lapsed selle konkreetse tegevuse läbi õppisid, milliseid oskusi ja omadusi arendasid ning milles kogemuse said
 • Muid põnevaid fakte või kogemusi seoses kooli ettevõtliku/ettevõtlus/karjääriõppega  – nt kuidas süsteem toimib, kellele pakutakse, mis on traditsioonilised üritused/tegevused ja mis on eesmärk jne

 Mõned levinud tegevused näidiseks-spikerdamiseks:

 • Avatud ettevõtlusõppe tunnid – kolleegilt kolleegile
 • Avatud ettevõtlikud tegevused klassis või koolis – kolleegilt kolleegile, õpilaselt õpilasele jne
 • Ettevõtete ja kogukonnaga  koostöö
 • Õpilaste endi algatatud projektitegevused, üritused  (ka ettevalmistuse tasandil, kui ürituse aeg on hiljem kui märtsis)
 • Ideede genereerimise häkatonid
 • Õpilasfirmade tegevused, ettevalmistused laadaks, mentorlus  jms
 • Kutsekoolide praktilised ettevõtlusõppe tegevused, osalemine ettevõtlusteadmiste võistlustel vms
 • Regionaalsed, koolideülesed vm suuremad üritused ettevõtlikkuse ja ettevõtlus ning karjääriõppe paremaks õpetamiseks (nt regionaalsed, koolisisesed jms)
 • Algatuses „Tööle kaasa“ osalemine
 • Õpilasfirmade tegevused

Nimekiri ei ole ammendav, kuid oluline on noorte aktiivne osalemine ja roll tegevuses või ettevalmistustes.

 

STARTER inspiratsioonipäeva korraldab ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu, toetab Euroopa Sotsiaalfond

Lisainfo: liina.pissarev@ut.ee