Viimased kohad saadaval karjääriõppe koolitusprogrammi

Sildid:

Uus karjääriõppe koolitusprogramm alustab 20. septembril! Põhjalikust koolitusprogrammist saab hea teoreetilise ülevaate karjääri kujundamisest, karjääriõppe praktilise lõimimise võimalustest haridusasutuse töösse ning lisaks saab iga osaleja mõtiskleda isikliku arengu ja karjääriplaneerimise üle. Programm koosneb  kuuest moodulist ja nende üldine eesmärk on toetada osalejate kompetentside arengut karjääriõpetuse valikaine läbiviimiseks, karjääriõppe lõimiseks oma ainesse ja/või süsteemse karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamiseks ja elluviimiseks oma asutuses.

Sõna saavad esimese karjääriõppe koolitusprogrammi vilistlased. Mida nad programmis hindasid?

 • Uued teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, kogemuste saamine;
 • Oma tegevuste mõtestamine – seosed õppeainete ja karjääriteemade vahel;
 • Ideid ka iseenda tegevuste/mõtete konkretiseerimiseks;
 • Kasu õppijatele;
 • Hea ülesehitus vastavalt pädevuste mudelile;
 • Väga ülevaatlik ja mitmekülgne;
 • Koolitajad on oma valdkonna spetsialistid, tõelised inspireerijad ja innustajad;
 • Head, tööks vajalikud materjalid. Parimad praktikad ja töölehed. Tööriistad tööriistakasti. Väärtuslikud lingid ja kirjandus;
 • Võrgustumine – tekkis sõbralik ja üksteist motiveeriv/toetav keskkond ja lõimumine erinevate spetsialistide vahel.

Kellel soovitaksid programmi vilistlased sellel koolitusel osaleda?

 • Erinevate ainete õpetajatel, et siduda ainet karjääriga
 • Neil, kes tegelevad koolis karjääritundide läbiviimisega ja koordineerimisega
 • Kutsekooli õpitee õpetajatel
 • Noortel (uutel) õpetajatel
 • Täiskasvanute koolitajatel/andragoogidel
 • Karjäärispetsialistide ainesektsioonil
 • Koolijuhtidel ja juhtkonnal
 • Tugispetsialistidel: psühholoogid, mentorid ja coachid, Töötukassa nõustajad,
  lastekaitsespetsialistid, kooli raamatukogutöötajad, huvijuhid
 • Kõigil, kes huvituvad karjääriteemadest.

Loe täpsemat karjääriõppe koolitusprogrammi infot ja ajakava ning registreeru siin! 

Loe osalejate kogemuslugusid Õpetajate Lehest!