Valminud on ettevõtluspädevust ning rahatarkust arendavad töölehed lihtsustatud õppekava nooremale astmele

Sildid:

Õppematerjal on loodud eelkõige riiklikul lihtsustatud õppekaval õppivatele 2.5. klassi õpilastele, kuid vajalikke ja põnevaid töölehti leiavad sealt oma tunnikavade täiustamiseks ja teemaga tegelemiseks ka alushariduse ning põhikooli I kooliastme õpetajad. Samuti võib materjal sobida toimetuleku õppekava järgi õppivate noorte õpetamisel. Kokku on loodud 70 õppetundi, mida saab rakendada üldõpetuse, matemaatika, keeleõpetuse, loodus- ja inimeseõpetuse, aga ka elu- ja toimetulekuõpetuse, klassijuhataja- või rahatarkuse huviringi tundides. Õppematerjal koosneb kahest osast. Esimene neist keskendub peamiselt enesejuhtimisele ja sotsiaalsete olukordade lahendamisele ning teine väärtust loovale mõtlemisele, lahenduste leidmisele ja oma ideede elluviimisele.

Õppematerjali loojad on Tondi Kooli õpetajad Silvia Paluveer, Mikk Kask ja Lisete Mihkelson. Materjal loodi Edu ja Tegu programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel.

Loe lähemalt – autorid tutvustasid õppematerjali ka Õpetajate Lehes

Leia materjal E-koolikotist:

I osa E-koolikotis 

II osa E-koolikotis 

 

Kõik Edu ja Tegu raames loodud ettevõtlus- ja karjääriõppe materjalid on leitavad E-koolikotist märksõnaga Edu ja Tegu.