Valminud on ettevõtluspädevuse arendamise materjalid õppeainetes

Meie õpetajatena soovime, et koolis areneksid lapsed ettevõtlikuks, oleksid motiveeritud ja avatud, tahaksid algatada tegevusi ja kui üksi ei julge, siis koos kaaslastega. Soovime, et õpilased märkaksid probleeme ja otsiksid lahendusi ning mõistaksid keskkonda, kus me elame.

Kool saab lapse ettevõtluspädevust toetada ja igas õppeaines arendada, kui õpetaja märkab, loob ja annab võimalusi tegutseda.

Edu ja Tegu ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi raames koostasid põhikooli erinevate ainete õpetajad huvitavaid materjale ja töölehti oma õppeaines ettevõtluspädevuse arendamiseks.

Veebiseminaril tutvustame ettevõtluspädevuse mudelit ja õppematerjalide loojad jagavad oma kogemust, kuidas nad ainetunnis erinevate teemade käsitlemisel kujundavad õpilaste ettevõtlikkust.

Seminaril esinevad majandusõpetaja Elbe Metsatalu, matemaatikaõpetaja Kristi Suppi, emakeele ja kirjanduse õpetaja Reet Bobõlski ning käsitöö õpetaja Kristi Teder ning tehnoloogia ja tööõpetuse õpetaja Ahti Pent.

Veebiseminar toimub 16.11.2023 kell 16-17.30. Link saadetakse osalejatele enne seminari.

Veebiseminar on Euroopa Sotsiaalfondi ning Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi toel osalejatele tasuta.

Materjalid leiab  E-koolikotist