Valminud on ettevõtlus- ja karjääriõppe töölehtede kogumik kutsehariduse õppuritele

Sildid:

Töölehtede kogumik täiendab 2020. aastal koostatud mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ rakendamise tugimaterjalis avaldatut. 59st lehest koosnev kogumik aitab õpilasel iseennast tundma õppida ja annab teadmisi tööst ja karjäärivõimalustest. Töölehed pakuvad valikuvõimalusi nii õppijatele kui õpetajatele sõltuvalt õppija eelistustest, õppe tasemest, õppekavast või õppevormist. Näiteks on koostatud sarnase või sama sisuga töölehed eri raskusastmega või eri tüüpi õpitegevusele. Töölehti on võimalik täita digitaalselt või välja printida ja koondada õppija isiklikku arengumappi. Lisaks saab neid kohandada gümnaasiumiastmele.

Kogumiku leiab E-koolikotist 

Vaata ka “Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas” mooduli juhendmaterjali 

Oktoobrikuus toimub veel üks infoseminar kogumiku tutvustamiseks! Registreeru 20. oktoobril kell 15-16 toimuvale veebiseminarile siin 

Kavandamisel on metoodilised koolitused, mida on võimalik tellida ka koolidesse.