Vaata järele tööandjate-õpetajate veebiseminari noorte ettevõtlikkuse toetamisest!

Kuula-vaata järele veebiseminari “Noored suveks tööle. Kuidas toetada noorte ettevõtlikkust ja algatusvõimet”. 
Aruteluringi teemad:
MEID ÜMBRITESEVA ÜHISKONNA MÕJU LASTE/ NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMISELE
👉 Räägime stigmatiseerimisest ja hinnangute andmise mõjust.
👉 Mida toob endaga kaasa eeldamine?
👉 Kuidas luua rohkem mõistmist?
👉 Kas on olemas “õige” või „vale“ tegevuse viis?
👉 Milline on haridussüsteemi ja kooli roll ning võimalused ettevõtlikkuse arendamisel?
👉 Kuidas kogukond ja ühiskond saavad laste/noorte ettevõtlikkust toetada?
LAPSEVANEM – LAPSE POTENTSIAAL JA SELLE VÕIMESTAMINE
👉 Räägime sellest, kuidas vanemate enda kogemused ja hirmud mõjutavad lapse ettevõtlikkust?
👉 Kuidas märgata lapse nähtavaid ja varjatud huvisid-tugevusi, neid toetada ja julgustada ideid ellu viima?
👉 Kuidas edendada algatusvõimet?
👉 Kuidas toetada potentsiaali esile toomist?
👉 Kuidas arendada teadlikult suhtlusoskust?
👉 Kas jonnakad ja kangekaelsed löövad elus paremini läbi?
SUVINE TÖÖ, NOOR JA TÖÖANDJA
👉 Mida ootab tööandja noorelt?
👉 Mida noor ootab tööandjalt?
👉 Milline on vanema roll lapse/noore töösuhte hoidmisel ja toetamisel?
👉 Milline on raha roll suvetöös, ettevõtluses ja ettevõtlikkuses?
👉 Erialased oskused vs pädevused ehk kuidas arendada meeskonnatööd ja suhtlusoskust?
👉 Kuidas ideid leida, teostada ja lõpuni viia ning miks seda vaja on?
Esinejad: 

Erika Veide – Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu üldhariduse koordinaator.
 Ott Väli – Sihtasutuse Õpilasmalev juhataja.
 Erika Tafenau – Tallinna Rahumäe Põhikooli klassiõpetaja ja ettevõtlusõppe huviringi juhendaja.
Lea Kimber – Maxima Eesti personalijuht
Gelly Mikko – Comodule personali spetsialist