Tunnustamise kandidaatide esitamise tähtaeg on 17.10.2021!

Sildid:

Kandidaate parimate ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajate ning ettevõtliku õppuri/ õpetaja tunnustamiseks saab esitada viies kategoorias kuni 17. oktoobrini ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi veebilehel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte- ja andepoliitika osakonna nõunik Karl Andreas Sprenk märkis, et ettevõtmise eesmärk on tõsta esile tublisid inimesi, kes panustavad ettevõtlus- ja karjääriõppesse oma põhitöös või muude kohustuste kõrvalt. „Märkame neid ettevõtteid, asutusi, töötjaid, eksperte, kes leiavad alati aega, et oma teadmiste ja kogemustega õpet rikastada,“ ütles Sprenk. „Tunnustame noori, kes on läbi ettevõtlus- ja karjääriõppe või ettevõtlikult õppides saanud kätte esmase praktilise ideede elluviimise kogemuse ning selle pealt edasi teisi inspireerinud. Seekord on lisaks ettevõtlusõpetajatele ja ettevõtlikele õpetajatele võimalus esitada tunnustamiseks ka karjääriõpetajaid.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ning Haridus- ja Noorteameti juhitud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames tunnustatakse ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi ja meeskondi viiendat korda.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlus-/ karjääriõppes moodustatud meeskonda, kes on õppes saavutanud silmapaistvaid tulemusi ja inspireerinud teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe edendaja tunnustatakse isikuid, meeskonda, organisatsiooni või ettevõtet, kes on märkimisväärselt panustanud ettevõtlus/karjääriõppe arendamisse ning kelle tegevused väärivad esiletõstmist ja tunnustamist.

Tiitliga Aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ettevõtluse, karjääri või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus- ja karjäärialast arengut ning rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja inspireerivad teisi.

Tiitliga Aasta ettevõtlus/karjääriõppe mentor tunnustatakse ettevõtjat, ettevõtlikku töötajat, muud oma ala eksperti, kes on silmapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlus/karjäärialast arengut.

Tiitliga Edu ja Tegu programmi aasta tegija tunnustatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi tegevustesse ja arendamisse.

Laureaadid valib programmi esindajatest ja eelmise aasta võitjatest koosnev komisjon, võitjad kuulutatakse välja 3. novembril konverentsil „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom.Vol2“.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu elluviija on Haridus- ja Noorteamet, toetab Euroopa Sotsiaalfond.