Tule kuula, kuidas läbi enesehindamise toetada õppija ettevõtluspädevuse arengut

Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut?
Sellele küsimusele keskendus kõrgkoolide läbi viidud uuring „Ettevõtluspädevuse enesehindamise metoodika täiendamine ja rakendamine toetamaks õppija ja õpetaja/õppejõu arengut läbi teadlikkuse ja teadmiste tõstmise ettevõtlikkusest ja ettevõtluspädevusest tervikuna”.
Head koolide esindajad, nii uuringus osalenud kui kõik huvilised! Olete oodatud uuringu tulemusena väjatöötatud ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendi virtuaalsele tutvustamisele 26. veebruaril kell 12-14!

Keskne uurimisküsimus oli: Millised on võimalused toetada enesehindamise kaudu õppija ettevõtluspädevuse arengut?

Seminaril käsitletavad teemad:

  1. õppija ettevõtluspädevuse enesehindamise juhendi väljatöötamine ja testimine selle rakendamiseks gümnaasiumis, kutse- ja kõrghariduses;
  2. juhendi sisustruktuur;
  3. juhendi rakendamine õppetöös erinevatel haridustasemetel, nii ettevõtlusõppes kui teistes ainevaldkondades, soovitused õpetajale/õppejõule.

Ettevõtluspädevuse arendamise ja enesehindamise juhend on mõeldud õpetajatele ja õppejõududele abiks õpilaste ning üliõpilaste ettevõtluspädevuse alapädevuste käsitlemisel õppetöös, et toetada õppijate ettevõtlikkuse arengut ning paremat toimetulekut õppetöös ja igapäevaelus. Enesehindamine on üks võimalusi õppijate poolt ettevõtluspädevuse sisu paremaks mõistmiseks ja selle seostamiseks isikliku kogemusega.

Enesehindamise metoodika rakendamine õppetöös võimaldab õppijatel mõtestada pädevuste omadusi ja hinnata oma teadmisi ja oskusi vastavates valdkondades. Selle kaudu saab muuhulgas arendada ka kriitilist mõtlemist ning õppida märkama enda tugevaid külgi, aga ka arendamist vajavaid omadusi. Enesehindamise tulemusena saavad õppija ja õpetaja/õppejõu koostöös planeerida alapädevuste arendamist.

Juhendis on toodud kõikide ettevõtluspädevuse mudeli alapädevuste detailsed kirjeldused ja selgitused ettevõtjate videote kasutamiseks, mis näitavad pädevuste olulisust reaalse elu olukordades. Seejärel antakse soovitusi ettevõtluspädevuse alapädevuste arutelude ja rühmatööde läbiviimisel ning ettevõtluspädevuses oluliste teemade mõtestamisel, kirjeldatakse enesehindamise rakendamise võimalusi. Toodud on ka tagasiside tekstid nii õppijale kui ka õpetajale/õppejõule enesehindamise tulemuste tõlgendamiseks.

Enesehindamise metoodika väljatöötamise ja rakendamise eesmärk on toetada õppijate ettevõtluspädevuse arengut, tõsta nende konkurentsivõimet tööturul nii ettevõtja kui töötajana ja toimetulekut õppetöös ning igapäevaelus.
Registreerunustele saadame lingi enne üritust.
Uuringu viisid läbi TalTech, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool Euroopa Sotsiaalfondi ning Edu ja Tegu toel.