Tartu haridusfestivali ettevõtlus- ja karjääripädevuste töötoad

Sildid:

Oktoobri koolivaheajal aset leidval Tartu haridusfestivalil on võimalus osaleda kolmes Edu ja Tegu programmi töötoas, kus teemaks ettevõtluspädevus ja karjääripädevus ning kuidas seda kõike õppega siduda. Oodatud on nii lasteaedade kui koolide õpetajad, õppealajuhatajad ja muud spetsialistid, kes soovivad saada ideid noorte õpimotivatsiooni toetamiseks ning kes vastutavad süsteemse ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamise eest.

25.10 kell 14-15 “Tasakaalus laps, virk ja kraps” lasteaiaõpetajatele. Läbiviija Inna Sidoruk, toimumiskoht Tartu lastead Tripsik.

25.10 kell 12-13.30 “Kelle asi on noore inimese karjäär ja kuidas seda kõike õppega siduda?” Läbiviija: Virve Kinkar, toimumiskoht Tartu Ülikooli psühholoogia instituut.

26.10 kell 14-15.30 “Kuidas siduda ettevõtluspädevuste arendamine ja aine õpetamine, et pakkuda õppijale eduelamust?”. Läbiviijad: Katrin Kivisild, Mariin Alatsei, toimumiskoht Tartu Rakendusliku Kolledži Põllu korpus. Seminari kantakse üle ka veebis!

Töötubadesse registreerumine ja täpsem info Tartu haridusfestivali kodulehel

Programm – Tartu Haridusfestival