sTARTUp Day kuumaks teemaks on ka ettevõtlusõppe arengud ja võimalused

Hea õpetaja ja õppejõud!

Kutsume Teid osalema sTARTUp Day konverentsil, mis toimub 9. detsembril Tartus, Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2). Jah,  see kutse on mõeldud just Teile, sest tegemist on üritusega, kus saab infot viimase aja kuumimate trendide kohta ettevõtluses ja ettevõtlusalases hariduses ning selles viimases on õpetajatel-õppejõududel aina kasvav roll. Oma teadmisi ja kogemusi jagavad paljud start-up maailma suurkujud, kuid spetsiaalselt ettevõtlusõppele ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele on pühendatud temaatiline paneel ja kaks töötuba. Kogu konverentsi  programmi saab vaadata siit: www.startupday.ee

Ettevõtlikkuse ja hariduse paremale seostamisele keskenduvad järgmised ettekanded ning töötoad

Paneel “How to develop entrepreneural skills?”

Koht: Spotlight lava

Aeg: 15.05-16.15

Antud paneelis keskendutakse võimalustele, kuidas juba noorena ettevõtlikkuse arendamisega alustada. Kuidas saavad õpetaja, juhendajad ja õppejõud toetada noore ideede elluviimist? Millised on ettevõtlusõppe ja ettevõtlikkusõppe väljakutsed tänapäeva haridussüsteemis? Lükkame ümber valearusaamad ja dogmad, mis kujundavad ettevõtlusõppe ja ettevõtliku hoiaku arendamise protsessi. Paneelis osalevad Hollandi Wageningeni ülikooli ettevõtlusõppe lektor Thomas Lans (Hollandi ettevõtlusõppe programmi Quente kaasasutaja), Taani ettevõtlusõppe edendaja Anders Rasmussen (National Center for Implementation and Knowledge), Tartu Ülikooli õppeprorektor Mart Noorma ja Tartu Ülikooli tudengiaktivist, DD Akadeemia looja Martin Noorkõiv.

* Arutelu toimub inglise keeles

 

Töötuba: “Teaching Entrepreneurship, some points”anders-rasmussen-kutsele-copy

Töötuba õpetab  tunni planeerimisel pöörama tähelepanu ettevõtluspädevuste arendamisele. Tutvustatakse aktiivõppe meetodeid ning õpetajad-õppejõud saavad praktilisi nippe, mida iseseisvalt oma tunnis rakendada.

Läbiviija: Anders Rasmussen

Ruum: Seminar Stage

Aeg: 16.30-17.15

 

Töötuba “Implementing Entrepreneurship Education in Vocational and Higher Education”thomas-lans-mini

Töötoas räägitakse täpsemalt ettevõtluspädevuste arendamise võimalustest kutsehariduses ning kõrghariduses.

Läbiviija: Thomas Lans

Ruum: Seminar Stage

Aeg: 17.15-18.00

 

Piletid ja registreerumine www.startupday.ee