STARTERi tiimi FictionFeeli idee tutvustab Eesti linnu turistidele

FictionFeeli meeskond sai esmakordselt kokku jaanuaris Digixi loomehäkil, kus Tartu Linnaraamatukogu programmeerija Ingrid tutvustas projekti „Tartu Ilukirjanduses“ ja soovi viia veebipõhine informatsioon mobiilirakendusse. Kahe intensiivse idee väljatöötamiseks ettenähtud päeva jooksul jõuti konkreetse  mõtteni teha kultuuriinfol põhinevaid mobiilirakendusi ja idee nimeks sai FictionFeel. „Meie eesmärgiks on tutvustada linnu nende paikade kohta loodud tekstide, vanade fotode ja muu kultuuripärandi kaudu,“ selgitab FictionFeeli liige Varje Kass. „Loodame pakkuda kasutajatele avastamisrõõmu.“
FictionFeelile puhuti elu sisse läbi STARTER programmi. Juhtus nii, et Virve lõpetas just oma ülikooliõpinguid ja seoses sellega osales erialade tutvustamise koolitusel, mida viisid läbi Maret ja Andreas, kes tutvustasid STARTER programmi. Kuna programm algas just ajal, kui otsiti oma tiimi uusi liikmeid, otsustatigi sellega liituda.

STARTER tõi kutse- ja kõrgkoolide taustaga liikmed ühte tiimi kokku

Hästi toimivas tiimis saavad kokku erinevate valdkondade teadmised ja kogemused, nii oli ka FictionFeelis. STARTER programmi sisenedes otsiti disainerit ja ärijuhti. Disainer leiti esimesel üritusel, kus Raul ennast disainerina välja reklaamis ja ta koheselt meeskonda värvati. Lisaks on tiimis kaks programmeerijat Tartu Kutsehariduskeskusest, kes rakenduse arendusega tegelevad.  Üks liige, Virve on lõpetanud sotsioloogia eriala ning rakendas oma teadmisi kasutajauuringu läbiviimisel.
Varje sõnul arenesid programmis eelkõige Fiction Feeli äriplaan ja oskus ideed ette kanda. Ingrid lisab, et tublisti arenes ka oskus näha oma toodet nii kasutaja kui kliendi silmade läbi, mis oli kõvasti abiks toote kujundamisel.  STARTER programmi soovitavad Ingrid ja Virve neile, kellel on aega ja tahtmist ennast arendada. „Programmis toodet ennast niivõrd ei arendata, kuid õpitakse tegema äriplaani ja ideid esitlema, mis tuleb igal juhul kasuks, isegi kui antud ideest midagi välja ei tule.“
Toote edasiarendamisega peab aga iga tiim peale programmi lõppu ise edasi tegelema. FictionFeeli meeskonna liikmed jätkavad tööd oma valdkonnas, kuid selle kõrvalt on järjekindlalt edasi toimetatud ka mobiilirakendusega. Tartu linnaga on sõlmitud leping arendamaks teele.luts.ee andmebaasi põhjal mobiilirakendust Tartu linnale. „Oleme loonud juriidilise keha MTÜ Kohalugu ja loodame pärast Tartut juba järgmistele paikadele seda tutvustava rakenduse luua,“ tutvustab Virve tiimi tegemisi ja edasisi plaane.
STRTER programmis olid Ingrid Saare, Varje ja Virve Kass, Taavi Künnapuu, Raul Jaanson, Jaanika Müürisepp, Heng Wei-Wei ja Ty Tran. MTÜ-ga Kohalugu jätkavad Ingrid Saare, Varje ja Virve Kass, Taavi Künnapuu ning Ivo Posti.
FictionFeeli ideed on tartlastele tutvustanud ka Tartu Postimees.
Virve ja Varje Kass Kaleidoskoopi finaalis