STARTER laieneb Ukrainasse

Tartu ülikooli projektitaotluse rahuldamine  praktilise ettevõtlusõppe arendamiseks Ukraina ülikoolides toob kaasa projekti, mille käigus plaanitakse edendada Ukraina üliõpilaste ettevõtlikkust ja ettevõtlusalaseid teadmisi, toetudes Eesti parimatele praktikatele, sealhulgas STARTERi kogemusele. 

Praktiline ettevõtlusprogramm tugevdab Ukraina üliõpilaste ettevõtlusoskusi ja teadmisi ning toetab tegevuspõhise ettevõtlusõppe arendamist ülikoolides. Projekti käigus õpivad üliõpilased, kuidas jõuda ideest toimiva ettevõtte asutamiseni, paraneb nii noorte arusaam ettevõtlikkusest kui ka sotsiaalsed oskused, mis määravad toimetuleku tööturul.

Koostöös Ukraina partneritega luuakse TÜ Ideelabori kogemusel baseeruv õppeprogramm, mis pakub äriidee arendamiseks praktilisi oskuseid ning ettevõtte loomiseks vajalikke teadmiseid. Ühe semestri vältav programm koosneb seminaridest ja töötubadest, algab inspiratsiooniüritusega ning lõppeb äriideede võistlusega. Parimad meeskonnad saavad võimaluse esitleda oma ideid ja ärimudeleid Tartus rahvusvahelisel ärifestivalil sTARTUp Day 2018. Programmi loomisel ja rakendamisel lähtutakse Eesti eelinkubatsiooniprogrammi STARTER kogemustest.

Projekti ühe algataja,  ettevõtlusõppe programmi eelinkubatsiooni tegevussuuna juhi ja Tartu ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja kohusetäitja Piret Arusaare sõnul on STARTER programm Eestis edukalt käivitunud ja palju positiivset tagasisidet saanud. „STARTER programmi on Eestis kaasatud erinevad kõrgkoolid ja haridustasemed. Meil on hea meel võimaluse üle oma teadmist ja kogemust ka teiste riikidega jagada. Ideelaboris on olnud mitmeid Ukraina tudengeid, kes on siin oma ettevõttele hoo sisse saanud. Usun, et sealsed tudengid on sama entusiastlikud ja uutele kogemustele avatud,“ sõnab Arusaar.

Tartu ülikooli Ideelabori kõrval saab projekti peamiseks elluviijaks MTÜ „PIP“, mis sarnaselt Ideelaborile pakub üliõpilasele suunatud praktilist ettevõtlusõpet ning koondab oma võrgustikku neli Ukraina ülikooli: Kyiv National Economic University, Taras Schevchenko National University of Kyiv,  National Aviation University ja Donetsk National Technical University. Projekt algab uue õppeaasta septembris ning kestab 2019. aasta maikuuni.