Selgusid ettevõtlusõppe taotlusvoorust toetuse saajad

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” laekus 49 projekti, millest saavad toetust 17. Välja jagatakse 176 385 eurot.
Toetuse andmise eesmärgiks on koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö tõhustamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel ning ettevõtliku õppe põhimõtete juurutamine ning õppurite ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamine. Toetatavate projektide raames kaasatakse erinevaid kooliväliseid partnereid ettevõtlusõppe läbiviimisesse ning planeeritakse ettevõtlusõpet praktilisemaks muutvaid tegevusi. Näiteks korraldatakse ettevõtluskoda, seotakse ettevõtlusõpet pärimuslike traditsioonidega, piloteeritakse uudseid meetodeid, korraldatakse ettevõtluslaagreid jne.

Toetust saanud projektide nimekirja leiab siit.

Ettevõtlusõppe teine taotlusvoor oli avatud 7. detsembrist 2017 kuni 7. veebruarini 2018. Taotlusvooru viis läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning programmiga Edu ja Tegu.

Lisainfo taotlusvooru kohta leiad SIIT 

 

Varasemast voorust toetust saanud Kuuste kooli lapsed õppisid maaettevõtluse eripärasid Marjamaa Talu abiga