Selgusid aasta parimad ettevõtlus- ja karjääriõppe arendajad ning panustajad

Sildid:

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu tunnustuskonkursil kuulutati välja laureaadid viies kategoorias, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tiitli pälvis Viljandi gümnaasium. Ettevõtlikuks õpetajaks valiti Margit Luts Tallinna Reaalkoolist ja Kristi Luik Kehtna Kutsehariduskeskusest. Ettevõtlik õppur on Tallinna õpilasfirma Spotter koosseisus Morgan Pilviste, Artur Sepp, Joosep Ralf Nõgene, Rasmus Uutar. Aasta ettevõtlusõppe mentor on Ida-Viru Keskhaigla ning ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi aasta tegija Margit Partei Tartu Ülikoolist.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tiitli pälvinud Viljandi Gümnaasium on aastatega laiendanud oma majandus- ja ettevõtlussuuna tegevust nii, et ettevõtlik vaim ja hoiak on saanud üheks alusväärtuseks kogu koolipere hulgas. Koolis toetavad ülekooliliste valikainete hulk ja sisu järjest on enam praktilist ja ettevõtlikku meelelaadi, kursuste väljatöötamisel ja läbiviimisel on osalenud partnerasutused. Toimub populaarne karjääripäev, kaasatud on külalislektoreid-eksperte, osaletakse ja korraldatakse erinevaid üritusi. Koolile on omistatud Ettevõtliku Kooli kvaliteeditunnusena Hõbemärk.

Aasta ettevõtliku õpetaja kategoorias on erandkorras ja esmakordselt kaks võitjat. Tallinna Raalkooli klassiõpetaja Margit Luts tegeleb ettevõtlusõppega juba rohkem kui 15 aastat ja on selle aja jooksul nakatanud oma loovate õpiviisidega nii õpilasi kui kolleege. Lisaks on ta panustanud ettevõtlusõppe arendamisse nii Tallinna Reaalkoolis kui vabariigis. Tänu tema initsiatiivile saavad kõik Tallinna Reaalkooli õpilased esimesest kooliaastast alates omandada rahatarkusi ning ettevõtluse alusteadmisi. Ta otsib alati võimalusi, et kõik õpilased saaksid ettevõtluskogemuse ning tema eestvedamisel lõimivad ka kaasõpetajad ettevõtlus- ja karjääriõpet nii erinevatesse tundidesse kui kooliülestesse projektidesse ja üritustesse.
Kehtna Kutsehariduskeskuse karjääri ja ettevõtluse õpetaja Kristi Luik on karjääriõpetaja ja ettevõtja, kelle ainetunnid on täis praktilisi tegevusi, õppekäike, külalisi – erinevaid ettevõtlikkust arendavaid ja karjäärivalikute kohta infot andvaid tegevusi. Ta peab oluliseks õppimise meetodiks praktilist kogemust ja panustab aktiivselt kogukonda koos õpilastega. Õpetaja esitas kandidaadiks tema klass.

Aasta ettevõtlik õppur on õpilasfirma Spotter koosseisus Morgan Pilviste, Artur Sepp, Joosep Ralf Nõgene, Rasmus Uutar. Tegemist on Tallinna 21. Kooli ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Kettagolfile suunatud õpilasfirma pälvis tänu oma tugevale meeskonnale ning innovaatilisele tootele Eesti parima õpilasfirma tiitli ja esindas suvel Eestit ka Euroopa õpilasfirmade virtuaalvõistlusel. Seal omistati neile julgete innovaatorite eripreemia. Oma kogemust jagavad nad meeleldi ka teistele noortele, julgustades ja inspireerides neid ettevõtlusega tegelema.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentoriks valiti Ida-Viru Keskhaigla, kus Jõhvi Gümnaasiumi õpilased saavad õppida meditsiiniga seotud valikaineid kodu lähedal. Haigla pakub nii väljaõpet kui praktikat ning innustab õpilasi jätkama meditsiiniõpinguid pärast gümnaasiumi. Haigla on valikaine mooduli „Meditsiin ja keemia“ kolme kursuse läbiviija. Õpilastele korraldatakse loenguid, õppekäike, praktikapäevi ja doonoripäevi, töövarjupäevi ja karjäärinädalaid. Koroonakriisi ajal on jaganud haigla õpetust videosilla vahendusel.

Edu ja Tegu programmi aasta tegija on Tartu Ülikool seire spetsialist Margit Partei, kes orienteerub suurepäraselt eelarvete, tabelite ja indikaatorite maailmas ning tema analüütiline mõtlemine on programmile hindamatu tugi.

Veel silmapaistvaid kandidaate

Aasta ettevõtliku õpetaja kategoorias toodi silmapaistva nominendina esile Paikuse Kooli õpetaja ja karjäärikoordinaator Kadri Haavandi, kes on lühikese aja jooksul kaasanud tegemistesse nii õpilased, õpetajad kui ka teised huvigrupid. Ta käivitas koolis karjääri- ja ettevõtlusõppe 7. klassidele ning alustas minifirmade juhendamisega 8. klassides loovtöö raames. Ettevõtlustunnid ehitab ta üles karjääri kujundamist, majandust ja ettevõtlust lõimides, võimalikult praktiliselt ja mänguliselt, külastab oma teemadega ka klassijuhataja tunde.

Teine silmapaistev nominent aasta ettevõtliku õpetaja kategoorias on Eesti Kunstiakadeemia projektijuht ja lektor Sven Idarand, kes on pea 20 aastat aidanud kunstiakadeemias arendada välja loomevaldkonna eripärasid arvestava ja inspireeriva ettevõtlusõppe ning innustanud sadu noori astuma ettevõtja kingadesse. Ta on ka ka äriideede arendamise programmi STARTER juhendaja ja korraldaja ning ettevõtja.

Aasta ettevõtliku õppuri kategoorias märgiti silmapaistva nominendina ära Vasta Kooli 9. klassi õpilane Hanna Brita Luik, kes korraldas oma loovtöö raames Vasta mõisas heategevuskontserdi, millega juhtis tähelepanu MTÜ Loomapäästegrupp tegemistele ja abivajajatele loomadele.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentor kategoorias on silmapaistev nominent Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud Eneken Titov. Ta on kursis nii viimaste teadussuundade kui ettevõtete vajadustega, lähtub oma õppeainete kujundamisel erinevatest pädevusmudelitest, arvestab kutseoskusstandarditega ning ettevõtete tänaste ja homsete ootustega. Ta panustab aktiivselt hariduse arendamisse erinevates töögruppides ja organisatsioonides.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja kategoorias tõsteti silmapaistvate kandidaatidena esile AS Viru Keemia Grupp, kes on teinud pikka aega süsteemset koostööd Jõhvi Gümnaasiumiga; Swedbank AS, kelle töötajad löövad aktiivselt kaasa töövarjutamise- ja karjäärilootundide algatustes, annavad rahatarkuse tunde ja on mentorid praktikaprogrammides; ning Tartu Tamme Gümnaasiumi karjäärikoordinaator ja õpetaja Merit Luik, kes on oma koolis üles ehitanud hästi toimiva karjääritöö mudeli ning panustab piirkonna kui riigi karjäärikoordinaatorite koostöösse.

Vaata kõiki konkursile esitatud kandidaate siit.

Tunnustamine toimus hariduskonverentsi “Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom. Vol2” raames. Vaata fotosid tunnustusüritusest siit. Fotode autor Tanel Meos. 

Lisainfo:
Liina Pissarev, tel 51 36 555
Haridus- ja Noorteamet
Edu ja Tegu kommunikasioonijuht