Saada oma hea koostööpraktika kogumikku teistele eeskujuks

Sildid:

Head koolide, ettevõtete, asutuste esindajad!
Teil on mõni suurepärane koostöökogemus või põnev ühine õppetegevus, millest õpilased said säravad silmad, hulganisti inspiratsiooni ja uusi kogemusi-teadmisi? Ja sellest võiksid ka teised eeskuju võtta? Jaga oma edukat õppealast koostöötegevust ning õpi ka ise teiste kogemustest!
Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga koguvad koolide ja ettevõtete ning teiste kooliväliste partnerite häid koostööpraktikaid, et koondada need kokku inspireerivasse heade praktikate kogumikku. Koolide ja ettevõtete koostööseminaridel puutume sageli kokku murega, et vajatakse ideid ühisteks praktiliseks õppetegevusteks ning just selles osas soovimegi abi pakkuda valmiva heade praktikate kogumikuga. Tegevused võivad olla nii ainetunni raames kui inspiratsioonipäevad kui hoopis pikemaajalised projektid või valikained, ühiselt ja ka õppijate osalusel läbi viidud kogukonna vm üritused – kõik head näited on teretulnud, et muuta õppimine praktilisemaks ja aidata seostada õpilase tulevikuga. Oleme oma ettevõtlikkuse ja heade ideedega eeskujuks.
Ootame:
  • näiteid ühiselt või partneri osalusel läbiviidud valikainetest, projektidest, koostööst läbi õppeaasta(te);
  • ühistest inspiratsiooniüritustest, kus õppijad said uusi oskusi, kogemusi ja teadmisi;
  • ettevõtte, asutuse väljakutsete lahendamisest, õpilaste väljapakutud ideedest ja muudest tegevustest, kus õpilased said asutusele enda oskuste ja ideedega kasulikud olla;
  • koostöötegevustest, mille raames arendatakse teadlikult õppijate karjääri, ettevõtlus või teisi pädevusi, tutvustatakse erinevaid ameteid ja tuleviku väljavaateid, ettevõtete tegevusi, õpitakse mingit teemat/ainet, inspireeritakse teaduse jm valdkonnas
  • “Tööle kaasa” ja teiste tundide raames tehtud koostöösündmuste puhul ülevaadet tegevustest, mida asutust külastavate lastega  ette võeti;
  • õpilastega koostöistest kogukonnaüritustest, mille raames toimub ka õppimine ja kogemuste omandamine
Palun anna oma panus õppe rikastamisse praktiliste tegevuste läbi ja saa osa teiste parimatest praktikatest.
Saada oma kooli ja koolivälise partneri koostöönäide teele hiljemalt 10. mail  SIIN.