Pärnu noored hakkavad võitlema prügi vastu ja tervete hammaste eest

Tartu ülikooli ideelabori eestvedamisel said esimesel STARTERlab programmi kohtumisel 28. septembril kokku 14 ettevõtlikku Pärnu noort. Pärnu meeskondade tööpõld on lai – võideldakse prügi vastu ja tervete hammaste eest, luuakse nutigiide, moodulmööblit ja hea une lahendusi.

Kui esimene kohtumine oli meeskondade loomiseks ja ideede genereerimiseks, siis detsembri lõpus oodatakse ettevõtlikelt noortelt juba reaalseid äriprojekte, ideid nende elluviimiseks ning võimalusel ka mõtteid prototüüpide osas.panus-starterlab

Pärnu STARTERlab programmijuhi Taavi Tamme sõnul oli noortel väga palju põnevaid ideid ning osadest loobumine ei olnud lihtne, kuid heade mõtete liitmise ja lahutamise tulemusel tekkis õhtu lõpuks viis meeskonda. „Pärnu meeskondade tööpõld on lai – võideldakse prügi vastu ja tervete hammaste eest, luuakse nutigiide, moodulmööblit ja hea une lahendusi,“ kirjeldas Tamm.

Starter Estonia programmijuht Piret Arusaar sõnas, et ettevõtlik hoiak ja initsiatiivikus aitab noorel leida oma karjäärivalikul parimad lahendused ning Pärnul on ettevõtlikele noortele pakkuda palju põnevaid väljakutseid. Ta lisas, et kuigi sügissemestril osalevad programmis peamiselt TÜ Pärnu kolledži tudengid, loodetakse järgmisel aastal kaasata ka Pärnumaa kutsehariduskeskuse ja gümnaasiumide õpilased.

Pärnus jätkub programm 5. oktoobril ärimudeli töötoaga ning lõppeb detsembri algul Tartu ülikooli äriideede konkursiga Kaleidoskoop.

Rohkem infot Ideelabori leheküljel www.ideelabor.ut.ee ja www.starteridea.ee

Äriideede programmi Starter toetab Euroopa sotsiaalfond.