Õpetajad on oodatud ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogrammi!

Sildid:

Augustis alustab uudne ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm
„Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses“.

Programmi eesmärk on luua arengukeskkond majandus- ja ettevõtlusõpetajatele, kes mõistavad, et hea õpetaja peab mitte pelgalt tabama ajastu vaimu, vaid olema oma ajast veidi ees.

Ootame programmi osalema õpetajaid, kes soovivad lisaks majandus- ja ettevõtlusalastele teadmistele lihvida juhendamisoskusi ning on valmis toetama oma maakonna kolleege õppetöö paremal läbiviimisel. Osalemiseks tuleb kandideerida.

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist. Selleks:
• õpime koos ja üksteiselt ning läbime ettevõtlussimulatsiooni Dynama;
• külastame ettevõtteid (RagnSells, Bolt, Telia) programmis käsitletu rakendusvõimaluste mõistmiseks;
• katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi, töötades väikestes õpigruppides (4-5 inimest) ka moodulitevahelisel ajal;
• valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
• korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.

Koolitusprogrammi teemad: Coaching ja mentorlus. Müüdid ning trendid inimeste juhtimisel. Kaasaegne ettevõtlus- ja majanduskeskkond. Platvormimajandus. Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus. Uued tehnoloogiad ettevõtluses. Juhtimissimulatsioon Dynama.

Juhtimissimulatsiooni Dynama läbimine võimaldab turvalises, kuid elulähedases simulatsioonikeskkonnas ettevõtjana tegutseda ja õpitut rakendada. Simultatsiooni maht on 4 ah igas moodulis ning eeldab osalejatelt ca 12h iseseisvat tööd moodulitevahelisel ajal.

Simulatsiooni läbinu:
• on praktiseerinud otsuste langetamist erinevates ettevõtlussituatsioonides ja arendanud ettevõtlikkusega seotud hoiakuid;
• mõistab isikliku kogemuse varal ettevõtlusteooria ja –praktika seoseid;
• väärtustab konkurentide jälgimise ja analüüsi olulisust nii strateegiliste kui ka operatiivsete otsuste langetamisel;
• oskab otsustamisel kasutada turu-uuringute tulemusi, samuti konkurentettevõtete kasumiaruannetes ja bilanssides sisalduvat informatsiooni;
• mõistab ettevõtte majandustulemuste ja tehtud juhtimisotsuste vahelisi seoseid;
• väärtustab meeskonnatöö olulisust juhtimisotsuste langetamisel ajasurve tingimustes.
Moodulite vahepealsel perioodil toimuvad virtuaalsed kohtumised kõikide osalejatega, et arutada mängu jooksul toimunud edasiminekuid ja tagasilööke.

Toimumise aeg: kord kuus 17. augustist 19. oktoobrini.
Registreerumise tähtaeg: 14. juuni 2021
Hind: Sihtrühmale tasuta Euroopa Sotsiaalfondi toel
Koolitajad: EBSi lektorid, ettevõtjad

Kandideerimise tingimused:
Motivatsioonikiri koos nägemusega „Kuidas ma saan oma piirkonnas arendada ettevõtlusõpet“
On juhendanud õpilasfirmat( minifirmat) viimase 3 aasta jooksul
Omab õpetamiskogemust vähemalt 3 aastat
Valmisolek olla mentoriks oma piirkonna õpetajatele

Registreerumine ning koolitusprogrammi täpne info siin: Ettevõtlus- ja majandusõpetajate mentorite arenguprogramm „Kaasaegne majanduskeskkond ja uued suundumused ettevõtluses” | Juhan – täienduskoolituste infosüsteem