Miks ja kuidas arendada ennastjuhtivat ning väärtust loovat õpilast? Algab ettevõtluspädevuste seminaridesari õpetajatele

Sildid:

On olnud ajad, kus ellujäämine sõltus hoopis teistsugustest pädevusest (loe oskustest) kui praegu. Oskus lugeda loodust, et varuda ning olla valmis talveks, mis jäiselt külm või hoopis lumerohke ja pehme. Oskus teha käsitööd ja mitte millestki midagi. See, kuidas me töötame, õpime, osaleme ühiskonnaelus ja korraldame argielu, muutub pidevalt kooskõlas tehnoloogia arengu ning ülemaailmsete väljakutsetega (olgu selleks siis suured põlengud Austraalias või haiguspuhangud Hiinas). Õiged oskused aitavad inimestel mainitud muutustega kohaneda, et tagada nii oma heaolu kui ka suures pildis ühiskonna oma.
Tänapäeval peab inimestel olema hulk oskusi alates põhioskustest, nagu kirja-, arvutus- ja digioskus, kuni kutse- või tehniliste oskusteni, samuti ettevõtlus- ning valdkonnaüleste oskusteni, nagu võõrkeeleoskus või õpi- ja algatusvõime.

Üks 21.sajandi võtmeoskustest on ettevõtluspädevus. See ei ole ainult oskus luua firmat ning seda üleval pidada ning arendada (see on väike osa sellest), see on iseenda ja oma eluga kvaliteetselt hakkamasaamine ning selle kaudu ka väärtuse loomine endale ja ka ühiskonnale.

Ettevõtluspädevus on arendatav igas aines algkoolist alates

Ettevõtluspädevuse kolm pädevusvaldkonda; 1) enesejuhtimine; 2) sotsiaalsete olukordade juhtimine, ning 3) väärtust loov mõtlemine ning ja lahenduste leidmine toetavad eelkõige loovate ning ettevõtlike inimeste arengut ühiskonnas, mistõttu on nende alapädevuste arendamine oluline alates varasest east, juba algkoolis. Nende pädevuste arendamine loob aluse edukaks karjääriks ja igapäevaseks toimetulekuks, sh ettevõtlusvaldkonnas tegutsemiseks. Neljas pädevusvaldkond, äriideede elluviimine, sisaldab ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud ettevõtlusega alustamiseks või karjäärivalikul ettevõtliku palgatöötajana. Kõik alapädevused on olulised ja lahutamatud, kuigi iga inimene arendab üksikuid alapädevusi erineval tasemel.

Seminaridelt kaasa praktilised ülesanded ja metoodilised nipid

Veebruarist maini toimuvad ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning SA Innove infoseminarid ettevõtluspädevuse arendamise kohta kõigis kooliastmetes ning kõigis ainetundides. Lektorid aitavad mõtestada, millest see pädevus koosneb ning milliseid praktilisi ülesandeid võiks kasutada antud pädevuse arendamiseks noortes inimestes, sest nii tahaks, et nad elaks üht täisväärtuslikku elu.

19.veebruar – Äriideede elluviimine
25.märts – Enesejuhtimine
Aprill – Sotsiaalsete olukordade lahendamine
Mai – Väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine

Seminaridele on oodatud aineõpetajad, kes on valmis oma aine raames arendama ettevõtluspädevust. Seminarid toimuvad Tallinnas.

Täpsem info ja registreerimine NB! kohad on täis!

Vaata teisi koolitusi siit 

Erika Veide
SA Innove üldhariduse ettevõtlusõppe koordinaator