Maret Ahonen: STARTER programm tugevdab startup mõtteviisi

Sildid:

Meil kõigil on ideid, kuidas üks või teine olukord või tegevus võiks parem olla. Sageli me ideest kaugemale ei mõtlegi või siis leiame kohe takistusi, miks ideed ellu viia ei saa. Ent alati on neid, kel tekib vastupandamatu soov leida vastus küsimusele – aga mis siis, kui minu idee loob väärtust paljudele ja on ühtlasi ärivõimalus? Viimaseid eristab unistajatest otsusekindlus ja riskivalmidus, mitte vähem oluline pole ka optimism õnnestumise osas.

Kuigi eriolukord pärssis harjumuspärast tegevust, käivitas see koheselt ka uusi lähenemisviise nii ettevõtlusmaastikul kui hariduses. Kohati polnud aega mõeldagi alternatiivide üle, oluliseks muutus kohanemiskiirus uute lahenduste pakkumisel. Turule ilmus terve rida uusi teenused ja tooted, mis koheselt kasutust leidsid. Heaks kiire tegutsemise näiteks on ka Garage48 eestvedamisel korraldatud kriisihäkatonid Hack the Crisis ja The Global Hack, mille tulemusel valmis hulk prototüüpe ja tehnoloogilisi lahendusi toimetulekuks uue reaalsusega.

Tõsi, mitte kõik lahendused ei pruugi olla jätkusuutlikud, ent tõe kriteerium on praktika ja saadud õppetunnid.

Sel kevadel said STARTERtartu programmiga liitunud ainukordse õpikogemuse. Olles vaevu saanud programmi alguses toimunud Ideede Häkatonil vaimustuda üksteise ideedest ja moodustada meeskonnad saabus eriolukord. Eriolukord tabas tiime siis, kui oldi läbi viimas potentsiaalsete klientide või kasutajate intervjuusid ja küsitlusi ning püüti sõnastada oma esmast väärtuspakkumist. Käivitus distantsõpe ja paljud välismaa üliõpilased suundusid oma kodumaale. Viimane tähendas osadele tiimidele suhtlemist ka erinevates ajatsoonides. Hämmastava kiirusega õppisid värsked tiimijuhid käigupealt, kuidas veebisuhtluse kaudu hoida oma äsja moodustunud tiime endalegi veel ähmase eesmärgi fookuses. Lisaks tuli neil õppida tundma oma meeskonnaliikmeid ja toimetulekut arvamuste erisusega. Samal ajal tuli osalus STARTER programmis ühildada igapäevasest õppetööga, mis tähendas, et sageli töötas meeskond nädalavahetustel, õhtustel aegadel ja mõnikord ka öösiti. Paras väljakutse igaühele, ent usk oma idee ärivõimalusse ja soov käia rada, mida keegi pole varem käinud, pani tegutsema.

 Arvan, et usk edukusse ja õhinapõhisus oma idee elluviimist testida ongi startup mõtteviisi väljendus. Ja sel kevadel paistis see eriti teravalt silma. Kui mõni osaleja hetkeks tundiski motivatsioonilangust, siis peataolekut ei märganud kellegi puhul. Justkui olukorra kiuste jätkati erakordse innukusega oma idee elluviimise testimist. Enamasti tajuti isolatsiooni kui väljakutset tugevdada meeskonnaliikmete vahelist suhtlust oma idee valideerimisel. Piiratud väliskeskkonna tingimustes kujunes kiiresti arusaam sellest, mida meeskond ei suuda ja mida suudab teha. Mentorite tugi oli siin määrava tähtsusega ja aitas kiiremini leida kriitilises situatsioonis fookuse. Lisaks STARTER programmi temaatilistele veebiseminaridele avanesid tasuta ligipääsud ekspertteadmistele üle kogu maailma ja neid võimalusi kasutati usinasti.

Paari kuu jooksul koges iga STARTER programmiga liitunu omal moel alustava ettevõtte loomise võlu ja valu tervikpaketti ja seda kõike eriolukorra tingimustes. Lisaks saadi hulgaliselt kontakte ja enesekindlust ning julgust tegutseda kiiresti olenemata olukorrast ja idee ebamäärasusest. Osalejate tagasiside põhjal on rõõmustav, et veelgi tähenduslikum on saadud õpikogemus ja eduelamus.

Taaskord tuleb tunnustada üliõpilaste järjekindlust ja õhinapõhist uudishimu, mis on edasiviivaks jõuks ka paljude idufirmade asutajate puhul. Tartu Ülikooli sTARTUp Labile kui programmi eestvedajale on parim tagasiside tudengite säravad silmad ja kommentaar, et nüüd ma tean kuidas idufirmamaastikul tegutsetakse ja kui mul see idee ei käivitu, siis on julgust alustada järgmise idee elluviimist.

Startup mõtteviis – julgus tegutseda ja valmisolek riskida

Lisaks õhinapõhisele uudishimule on minu jaoks üks startup mõtteviisi väljendusi julgus tegutseda ja mitte oodata parimaid aegu. Julgus tegutseda ja asuda ellu viima unistust tootest või teenusest, mida veel olemas pole, eeldab valmisolekut tulla toime tagasilöökide ja haavatavusega. Haavatavus pole kindlasti mitte nõrkuse ilming, vaid pigem seotud julgusega näidata oma inimlikku palet ja mitte varjuda pidevalt superkangelase maski taha. Julgus tegutseda, riskida ja olla mina ise tuleb kasuks igas olukorras, ka siis kui ülikoolist saadud kraad ei kindlusta kohe unistuste töökohta. Kõik ei ole loomupäraselt riskialtid leiutajad ja mitte kõigile ei pruugi sobida töötamine pinge ja ebamäärasuse situatsioonis, ent igas organisatsioonis oodatakse inimlikke, ehedaid inimesi, kellele on omane pakkuda uuenduslikke ideid ja lahendusi ning tegutseda nende ellu viimisel.

Enne kui minna tööellu tasub juba ülikooli õpingute ajal kogeda mil määral suudad rakendada startup mõtteviisi ja koostöös teistega midagi päriselt ära teha. Startup mõtteviis, see tähendab panna proovile oma võimekus tegutseda kiiresti:
Määramatuse tingimustes
Keskkonna määramatus või õigemini tegutsemine hoolimata ebakindlast keskkonnast on omane peaaegu igale ettevõttele idufirmamaastikul, kes veel otsivad oma ärimudelit.
Kannapöörde olukorras
Idufirmamaastikul on tavaline praktika kannapöörded lahenduste väljatöötamisel. Kannapööre tähendab seda, kui tootearenduse käigus selgub siiski, et planeeritavat toodet kellelegi peale idee autori vaja ei ole, siis on mõistlik teha kiiresti midagi muud.
Erinevate oskustega ja teadmistega inimeste tiimis
Idee, kui selline pole midagi väärt ilma teostuseta. Idee kiirel ellu viimisel on vaja erinevate oskustega inimesi, kelle kaasamine tähendab aga respekti eriarvamuste suhtes ja suhtlemisoskust erinevate isiksustega.

STARTER programm alustab taas sügisel Tartus, Tallinnas, Narvas ja Pärnus. Tule ja koge võimast õpilelamust, kuidas jõuda ideest lahenduseni ja see ellu viia! Suvel aga märgakem ideid ja võimalusi!
Avaüritused toimuvad:
STARTERtartu 17.september
STARTERnarva 25.september
STARTERpärnu 23.september
STARTERtallinn 18.september

Lisaks loe www.starteridea.ee ja www.startulab.ut.ee

Maret Ahonen
Tartu Ülikooli sTARTUp Labi juhataja ja STARTERtartu eestvedaja