Loe värsket ettevõtlusõppe Uudiskirja!

Uudiskirjas saab ülevaate ettevõtlusõppe arengutest erinevatel haridustasemetel. Õpetajatele on valminud moodulid ja muud vajalikud abimaterjalid ettevõtlusõppe läbiviimiseks,  materjalid on suures osas juba kodulehel ja õpikeskkondades avaldatud, lisaks pakub programm koolitusi ja tuge rakendamisel. Ettevõtlike koolide hulk aina kasvab ja noori läbi õpilasfirma või STARTER programmi ettevõtlusega katsetajaid lisandub igal aastal juurde. Kõrgkoolide koostöövõrgutiku tulemusena rakendavad kõik koolid ettevõtlusõpet, arvestades erialast jm spetsiifikat. Uudiskirjas räägib oma kogemusest koolidega koostöö tegemisest ettevõtte MIstra-Autex juht.

Ettevõtlikkuskonkurss ootab osalejaid, see on hea võimalus motiveerida noori võistlema ja saada tunnustust koolis õppetöö raames tehtavate projektidega. Lisaks – kevadsemestri koolituskava.  

2 │ Ettevõtlusõpet piloteeritakse ja rakendatakse
kõigil haridustasemetel ning -liikides
7 │ Üld- ja kutsehariduses tähtsustatakse aina enam ettevõtlikke lõpetajaid
11 │ Eesti kõrgkoolid toetavad ühiselt noorte konkurentsivõime kasvu
12 │ Ühendkuningriikide praktika: üle saja ülikooli arendavad
ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet ühtse raamistiku alusel
15 │ Mistra-Autex – musternäide ettevõtte ja koolide koostööst
18 │ Jääaugukõnes olid võidukad Eesti esindajad
19 │ STARTERi kevadsemester on täies hoos
20 │ Õpilasfirmad vallutasid taas kaubanduskeskused
22 │ Koolitused