Kutsume kutsekoole kutsehariduse 2. ja 3. taseme ettevõtlusõppe valikmoodulite piloteerimisele

Piloteerivate kutsekoolide esindajad said tunnustatud kogemuste vahetamise seminaril

Alates 2017. aasta sügisest piloteeritakse 14 kutsekoolis üle Eesti ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu poolt väljatöötatud ettevõtlusõppe valikmooduleid 4. ja 5. tasemel. Piloteerimisprotsess on olnud väga edukas ja andnud uusi ettevõtlikke mõtteid nii meile kui ka koolidele.

2018. aasta sügisest alustame ettevõtlusõppe moodulite piloteerimist kutsehariduse 2. ja 3. tasemel. Selleks on valmis ettevõtlusõppe moodulid, millega saab tutvuda SIIN.

Mooduleid on võimalik piloteerida valikmoodulina vastavalt 2. tase – 1 EKAP ja 3. tase – 2 EKAP. Innove nõustab ja koolitab mooduleid rakendavaid õpetajad piloteerimisprotsessi jooksul.
Kui teie kool sooviks osaleda ettevõtlusõppe baasmoodulite piloteerimises alates 2018. aasta sügisest, siis palume anda oma soovist teada hiljemalt 30. märtsiks e-posti aadressile katrin.kivisild@innove.ee. Palume ära märkida ka tase või tasemed, millel soovite piloteerida.

Ettevõtlusõppe programmi ettevõtliku kooli tegevussuuna juht Katrin Kivisilla sõnul on kutsekoolide üks tähtsamaid eesmärke õpilasi ette valmistada tööturule sisenemiseks ettevõtliku töötajana või ka tööandjana ning seega peaksid kõik kutsekoolid ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet arendama nii, et õppijal oleks võimalus saada praktiline ettevõtlusõppe kogemus. „Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu poolt välja töötatud ettevõtlusõppe moodulid koos rakenduskava ja õpiülesannetega annavad kutsekoolidele võimaluse rakendada ettevõtlusõpet kas valikõpingute moodulina või siis lõimituna eriala ainetesse. Kutsekoolid saavad katsetada ettevõtlusõppe õpetamist täiesti uudsel moel ning osaleda läbi piloteerimisprotsessi ettevõtlusõppe arendustegevustes nii õpetajate kui ka kooli tasemel,“ selgitas Kivisild.