Kutsekoolid on oodatud piloteerima ettevõtluspraktika moodulit!

Edu ja Tegu raames on loodud ettevõtluspraktika moodul, mille eesmärgiks on võimaldada kutseõppijatele sooritada osa praktikamahust ettevõtluses, kasutades selleks õpilasfirma, õpiettevõtte või reaalset ettevõtlusvormi. Ootame kutsekoole piloteerima, osalemine on toetatud nii finantsiliselt kui nõustamise läbi!

Ettevõtluspraktika on uudne ja atraktiivne võimalus neile kutseõppijatele, kes soovivad ettevõtluskogemust õpitaval erialal tegelikus ettevõtluskeskkonnas, kuid kooli poolt turvaliselt toetatuna. Ettevõtluspraktika maht on katseliselt 6 EKAP ja see sobib paljudele erialadele nii neljandal kui viiendal tasemel.

Edu ja Tegu programm pakub mooduli koos uue õppeaasta alguseks valmiva juhendiga kutseõppeasutustele piloteerimiseks juba 2021/22 õppeaastal. Piloteerimises osalevatel koolidel palume koguda ja edastada andmeid ja tagasisidet ettevõtluspraktikast, et moodulit ja juhendit kõigile kasutamiseks viimistleda. Koolid, kes soovivad osaleda ettevõtluspraktika pilootkoolina ning katsetada  meie poolt välja töötatud ettevõtluspraktikat oma õppegrupis või õppegruppides, neile pakub Edu ja Tegu omalt poolt nõustamist ning finantstuge kuni 5000 eurot olenevalt õpilaste arvust.

Piloteerimises osalemisest palume teada anda aadressil katrin.kivisild@harno.ee hiljemalt 04.06.2021.

Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi Edu ja Tegu raames oleme kõikidele kutsekoolidele välja töötanud uudse mooduli „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ ning ettevõtlusõppe baasmoodulid kõigile kutseõppe tasemetele.