Koolide ja ettevõtete ühisprojektid inspireerivad õpilasi  – häid näiteid tegevusteks!

Sildid: , ,

Läbi Edu ja Tegu/Sa Innove avatud taotlusvooru on kooli ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks toetust saanud juba ligi 50 projekti ja käimasoleva taotlusvooru tähtaeg kukub 20.02.2020 kell 17.00! Veel on viimane võimalus noppida ideid juba läbi viidud praktikatest!

Projektiga kasvõi kogu regioon ettevõtlikuks

Mitme osapoole koostöös tehtav projekt lihtsustab nii asjaajamist kui organiseerimist ja hoiab kokku ressursse. Näiteks Kaasaja OÜ eestvedamisel pandi ettevõtlusõppele alus suisa neljas koolis – Palupera, Merivälja, Krootuse ja Paldiski põhikoolis. Kaasaja OÜ koostatud  õppematerjalide alusel viidi läbi praktilised töötoad ja tutvuti ettevõtlusega. Õppematerjalid on avalikud ja kasutamiseks kõigile koolidele.

Tarbijate Ühistu pakkus Läänemaa Ühisgümnaasiumi ja Põlva Gümnaasiumi noortele võimalust õppida läbi reaalse turuanalüüsi teostamise. Risti-põiki uuriti läbi Coopi kaupluste ja nende konkurentide toodete sortiment, hinnakampaaniad, reklaam, väljapanekud, müügivõtted. Tarbijate Ühistu sai järeldusi teha nii tulemustest kui ettepanekutest.

Ida-Virumaal Algus OÜ juhitud mammutprojektis osalesid kümned koolid ja ettevõtted. Tänu projektile said lapsed ettekujutuse oma maakonna tegevusvaldkondadest ja erialadest ning  ettevõtluse telgitagustest.

Kogu koolipere koos õppima

Väga mõjusad on tervet koolipere hõlmavad projektid. Võru Kesklinna Kooli ettevõtlusõpetaja Triinu Kärbla ja huvijuht Anu Koop otsustasid kooli traditsiooni muusikale kirjutada rakendada ettevõtlusõppe vankri ette ja kirjutada projekti uue muusikali lavale toomiseks, et projektitegevusi jaguks 2.-9. klassini. „Et tegevus oleks õpilastele võimalikult põnev ning vaheldusrikas, sõlmisime kokkulepped erinevate Võru ettevõtetega: puidufirmaga dekoratsioonide jaoks, õmblusfirmaga kostüümide ja aksessuaaride jaoks ning kultuurimajaga etenduse lavale toomiseks. Meie peamiseks partneriks kujunes projektiväliselt Võru Muusikakool. Tänaseks võib öelda, et partneritest on saanud kooli pikaajalised sõbrad, kes on toetanud ka teisi ettevõtmisi,“ jagavad Anu ja Triinu oma eduelamust.

Lully Gustavsoni teksti ainetel kohandatud muusikalist „Vaeslaps ja talutütar“ kujunes kogu koolikogukonda lõimiv projekt, ühendades omavahel kogukonna, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.  Lisaks toimusid õppekäigud ettevõtetesse ning koostöös partneritega töövarjupäevad ja töötoad. Õpilased said võimaluse olla kõikide muusikaliga seotud tegevuste protsessis algusest lõpuni: laulude loomisest kuni etenduse päeval garderoobis töötamiseni. Valmis ka heliplaat lauludega. Lisaks tegid seitsmenda klassi õpilased muusikalile reklaamfilmi ja täispikkuses video. Projekti tegevustes osales ca 400 õpilast.

Paldiski Ühisgümnaasiumi projekti käigus töötati välja majandus- ja ettevõtlusalased lauamängud, tehti kodukoha firmasid tutvustavad videofilmid, külastati Ettevõtlusküla ning projektile pandi punkt uhke ettevõtluskonverentsiga. Paldiski Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Enel Pärsi sõnul lähtuti projekti läbiviimisel  sellest, et tegevused oleksid praktilised, igapäevaeluga seotud, huvitavad ja arendavad ning  toimiks koostöö kohalike ettevõtete, vallavalitsuse ja Paldiski Ettevõtjate Liiduga. Samuti pidid tegevused pakkuma õpilastele väljakutseid.

„Meie kui projektijuhid õppisime, et õpilased on tegelikult väga ettevõtlikud, neil on palju häid ideid, kui neid natuke suunata ja toetada, siis jõuab väga hea tulemuseni,“ rääkis Pärs. Eelmise õppeaasta kulminatsiooniks olnud Lääne-Harju valla koolinoorte ettevõtluskonverents õnnestus väga hästi. „Kutsusime sinna esinema tegevettevõtjad, kes rääkisid oma lugu, kuidas neist said ettevõtjad. Saime sellest päevast niivõrd inspiratsiooni ja innustust, et selle õppeaasta konverents toimub 2.aprillil 2020. Loodame, et mõne aasta pärast saame rääkida juba ülevabariiklikust koolinoorte ettevõtluskonverentsist. Sellel õppeaastal jätkame koostöös Lääne-Harju vallavalitsuse ja teiste koolidega ettevõtlusprojektiga. Sügisel kuulutasime välja ideekonkursi, mille raames peab valmima toode-kingitus 1. klassi õpilasele, mida hakatakse kinkima järgmisest õppeaastast kõigile valla 1. klassi astuvatele õpilastele,“ avaldab Enel Pärs jätkutegevusi. Samuti peavad õpilased rühmatööna tegema video ühest koduvallast väljaspool asuvast ettevõttest.

Projektide üheks väljundiks peab olema ettevõtlusõppe juurutamine või praktilisemaks muutmine ainekavas, nii tehti ka Paldiski Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõppe ainekava projekti järgselt praktilisemaks ja rohkem igapäevaeluga seotuks.

Noppeid ideedest

Are Koolis said õpilased ettevõtlusteemadest, ettevõtjate esinemistest ning ettevõttekülastustest osa terve majandusnädala jooksul.

Voore Kooli lapsed väisasid kohalikke ettevõtteid ning panid  nende töödes-tegemistes ka ise käed külge.

Heimtali Põhikool pidas ebamõistlikult suureks kuluallikaks terve koolipere Tartusse Ettevõtluskülasse sõidutamist ning kooli soetati Ettevõtlusküla mängude litsentsid, et võimalikult suur osa oma ja naaberkoolide õpilastest mängudest osa saaks. Õpilased valmistasid kohalikus savikojas ise tooteid, sealjuures koge toote turule jõudmise protsessi läbi mõeldes ning kahel ettevõtluspäeval tutvuti ümberkaudsete ettevõtete ja nende looga.

Tallinna 21. Kooli õpilastel oli lisaks ettevõttekülastustele võimalus spetsiaalsete ettevõtluspäevade raames võistelda ettevõtlusorienteerumises, kus koolis paiknevates kontrollpunktides tuli tiimidel lahendada ettevõtluse, säästliku tarbimise ja rahatarkuse ülesandeid. 8. klasside õpilased tegutsesid majapidamisjuhtide ja ettevõtjatena simulat­sioonimängus „Raha liigub” ja gümnasistidel oli selline võimalus mängus „Turuplats” ja interaktiivses logistika­mängus „ChainSim”.

Kuressaare Ametikooli õppuritel tuli juba päris ettevõtte probleemidega rinda pista. Koolitusel „Tehas klassiruumis“  lahendati tootmisprobleeme, täideti tellimusi, müüdi tooteid, analüüsiti seisakuid, organiseeriti logistikat, jälgiti kvaliteeti. Seega tuli neil mõelda igal tasandil, kuidas ettevõte võimalikult efektiivselt tööle panna ja iga töötaja soorituse tulemuslikkust tõsta. Spetsiaalsetel ettevõtluspäevadel saadi põhjalik ülevaade Saarema ettevõtlusest ja kohalike inspireerivate sädeinimeste toel genereeriti ka oma ideid, mida mentorid arendada aitasid. Väljasõidupäeval mandrile väisati Tartus Ettevõtlusküla ja Ahhaa töötuba „Tuba targalt soojaks“ ning mõtiskleti oma karjääriloo üle.

Antsla Gümnaasiumisse ehitati ettevõtlustänav ja koostöös AS-iga Antsla Inno külvati lapsed üle ettevõtlusteadmistega.

Kuuste Kooli lapsed täitsid muuhulgas erinevaid ülesandeid Marjamaa Talus.

Luua Metsanduskooli õpilased mängisid ettevõtlusmängu, töövarjutasid metsandusettevõtteid ja moodustasid õpilasfirmasid.

Hetkel teoksil

Ka praegu on paljudes Eestimaa nurkades käimas põnevad tegevused pooleliolevate projektide raames. Näiteks Vändra koolilapsed õpivad OÜ Valley kõrvalt ettevõtlust vaibatootmise protsessi abil ja selle tulemusena hakkab juba kevadel aulat kaunistama laste endi disainitud vaip. Tartu Forseliuse Kool kaasab lisaks kohalikele ettevõtjatele ettevõtlust õpetama ka lapsevanemad. Alatskivi koolis juurutatakse ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusteadmisi läbi temaatiliste töötubade nii koolis kui kooliseinte vahelt väljas, samuti tuuritatakse mööda ettevõtteid, et saada ülevaade regiooni tegevusvaldkondadest.  Juba on lapsed nuputanud ka enda äriideid.

Vaata projektide kohta täpsemat infot siit

Fotol: Vändra Gümnaasiumi õpilased tutvuvad vaiba tegemise protsessiga OÜ-s Valley. Foto: Vändra Gümnaasium.