Koolide ja ettevõtete koostöökogumik annab ideid praktiliseks õppeks

Valminud on ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumik, mis sisaldab erinevaid näiteid koolide ja ettevõtete koostöövormidest kõikidelt haridustasemetelt ehk on mõeldud nii üldharidus,-, kutse- kui kõrgkoolidele. Koostöös sünnivad tulevikutegijad ehk läbi ettevõtjate kaasamise  on nii õppimine kui õpetamine huvitav, eluline ja praktiline. Kindlasti tasub üldhariduskoolidel uurida ka kõrgkoolide ja kutsekoolide tegemisi ning vastupidi, sest kõiki ideid saab vastavalt vajadusele kohandada, täiendada, lõimida, omavahel siduda.

 

Kogumik allalaaditavas pdf vormis 

 

Kogumiku koostajad on ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond.