Konverentsi järelvaatamine kuni 5. detsembrini

Sildid:

4.-5. novembril toimunud virtuaalkonverentsi “Ennast juhtiv ja väärtust loov noor ei ole imeloom” saab järele vaadata kuni 5. detsembrini lingilt edutegu.worksup.com!

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps rõhutas ettevõtlikkuse, ettevõtlus- ja karjääriõppe konverentsi avades, et ettevõtlusõpe ei tähenda üksnes ettevõtlusteadmiste arendamist, vaid muudab kogu õppimise ja õpetamise mitmekesisemaks koos ettevõtjate, lapsevanemate ja teiste partneritega.

„Koos aitame õpetajatel muuta tunnid huvitavamaks ja elulisemaks, et nii õpetajad kui õpilased teeksid oma tööd rõõmuga ja õpilased näeksid selgemalt seost õpitava ja tulevase tööelu vahel,“ sõnas Reps. „Ennast juhtiv ja väärtust loov noor näeb probleemides väljakutseid, mida lahendada, oskab oma ideid ellu viia või kui ise ei oska, siis leiab kellegi, kes saab aidata. Ta teab, et kogukond ootab tema panust, mitte niisama paremast elust unistamist.“

Minister tänas õpetajaid, kes on välja mõelnud uudseid lahendusi ja õppematerjale ning jaganud oma kogemusi ka teistele. „Õpetaja on õpilasele oluline eeskuju ja mõjutaja. Eeskuju on nakkav ja ettevõtlik õpetaja on suunamudija,“ rääkis Reps. Ta tänas ka ettevõtjaid, kes aina enam võtavad aega selleks, et koostöös koolidega panustada meie noorte haridusse.

Vähem kui viie aastaga on Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu muutnud paljude noorte mõtteviisi. „Haridusuuenduste puhul on kitsaskohaks enamasti just rakendamine – uuenduslik lähenemine on küll strateegias või õppekavas kirjas, kuid õpilaseni jõuab vaid osa sellest. Meie edukas Edu ja Tegu programm on aidanud uuendustel õpilasteni jõuda,“ sõnas minister Mailis Reps. Ta lisas, et Eesti on ettevõtlusõppe arendamisel eeskujuks väga paljudele riikidele, kuna oleme lühikese ajaga teinud suure arenguhüppe ning viinud selle, mis õppekavas kirjas, ka päriselt õppijateni.

Eesti õpilasfirmade arv on viie aastaga peaaegu kahekordistunud, sel õppeaastal tegutseb neid juba 450. Kui Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulus 2015. aastal üheksa kooli, siis nüüd on neid 129. Ettevõtlust on hakanud Edu ja Tegu algatuse toel õpetama 310 kooli. Kõrgkoolides tegutseb edukalt STARTER.

Minister kutsus kõiki üles koostööle, et aidata järgi ka neid koole, kus side ettevõtlusõppega on veel tagasihoidlik. „Tahame abiks olla õpetajatele, kes tunnevad, et napib ideid ja teadmisi, kust alustada, et õpilastesse ettevõtlikkuse pisikut süstida. Lahendus on koostöös – tulevikupädevusi saab ja tuleb lõimida kõikidesse õppeainetesse, tuginedes nii koolisisesele kui koolide ülesele koostööle,“ rääkis Reps.

Rohkem fotosid  Edu ja Tegu Facebooki kontol (Fotograaf Robi Zuts www.robizuts.com)