Jõgevamaa hariduskonverents keskendub ettevõtlus- ja karjääripädevustele

Head Jõgevamaa koolide ja lasteaedade õpetajad ning juhtkond!

Olete oodatud hariduskonverentsile, mis keskendub ettevõtlus- ja karjääripädevustele, nende lõimimisele ning tõhusale rakendamisele õppes. Konverentsil kuulete erinevatest võimalustest, kuidas pädevusi arendada, soovitustest ja nõuannetest, uutest materjalidest (lasteaiad saavad värske õpperaamatu ka kaasa). Lisaks on hea võimalus küsida oma ala asjatundjatelt!

PÄEVAKAVA
09.45-10.00 Kogunemine, hommikukohv
10.00-10.10 Avamine (Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus))
10.10-11.10 Ettevõtluspädevused. Ettevõtluspädevus on üks üldpädevustest, mida on vaja loovate ja ettevõtlike inimeste arenguks ühiskonnas. Millistest alapädevustest koosneb ettevõtluspädevus ja ja milliste metoodikate abil saab õppes noori arendada? Tasuta kasutamiseks vajalikke materjale on välja töötatud riigi poolt igale haridustasemele, kuulajad saavad ka neist ülevaate. Erika Veide, Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programmi alus- ja üldhariduse koordinaator.
11.10-12.10 Paralleelsessioon koolidele: karjääripädevused. Karjääri kujundamise oskused ja hoiakud on eelduseks oma elu juhtimiseks, sh õppimise ja tööga seotud teadlike valikute tegemiseks ja muutustega toime tulekuks. Kas karjääri kujundamise teemad puudutavad ainult lõpuklasside õpilasi? Kellele ja miks on vaja karjääriõpet? Mis on karjääri kujundamise pädevuste sisu? Millist väärtust loob karjääriõpe õpilasele, koolile ja ühiskonnale? Millised on kooli kohustused ja võimalused süsteemse ning õppijate vajadustest lähtuva karjääriõppe korraldamisel? Milline on aineõpetajate roll karjääripädevuste arendamisel? Kuidas targalt ja teadlikult valida koostööpartnereid? Tartu Tamme Gümnaasiumi karjäärikoordinaator, Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige, koolitaja ja coach Merit Luik.
12.10-12.30 – Mis motiveerib õpetajaid tulema ja jääma meie koolidesse? Jõgevamaa Gümnaasiumi koolijuht Priit Põdra.
11.10-12.30 Paralleelsessioon lasteaedadele: ettevõtlikuks ja rahatargaks lasteaias. Uue ettevõtlikkust ja rahatarkust arendava õppematerjali „Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb“ tutvustus autorite poolt. Osalejad saavad õppematerjali ka kasutamiseks kaasa. Erika Veide.
12.30-13.00 Lõuna
13.00-15.30 Maailmakohvik: Kuidas arendada koolis ettevõtlusõpet, karjääriõpet, ettevõtlikku õpet, rahatarkust nii, et dubleerimise asemel tekiks süsteem ja mõju oleks maksimaalne? Millised on üldse võimalused? Maakondades väga positiivset tagasisidet saanud tutvustust viivad läbi Haridus- ja Noorteameti Edu ja Tegu programm ning noorteosakond, JA Eesti, Ettevõtlik Kool, Rahandusministeeriumi rahatarkuse programm.
15.30 Päeva kokkuvõte, lõpetamine.
Üritust rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest, korraldavad Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu. Osalemine, lõuna ja kohvipausid on osalejatele tasuta!
REGISTREERU SIIN (hiljemalt 21. augustil)

Kohtumiseni inspireerival konverentsil Jõgeva kultuurikeskuses 23. augustil!
Päevakavas võib tulla muudatusi.