I kooliastme ettevõtlikkuse ja rahatarkuse arendamise töölehti tutvustavad seminarid

Sildid: ,

I kooliastme laste ettevõtlikkuse ja rahatarkuse arendamise eesmärgil on loodud töölehed ning nende tutvustamiseks toimuvad virtuaalseminarid!

I kooliastmele töölehti luues on silmas peetud ettevõtluspädevusi ning need on mõeldud ettevõtlikkuse, rahatarkuse, arutlemis- ning rühmatööoskuse arendamiseks eeldusel, et õppijaid juhendab õpetaja. Õpilasi suunatakse mõtlema tulevikule, erinevatele ametitele, raha säästmise vajalikkusele ja ärgitatakse ettevõtlikku ning loovat mõtlemist, seda kõike muidugi eakohasel moel. Töölehti ja tegevusi on võimalik kasutada lõimituna erinevates õppeainetes tunni osana või anda need kasutamiseks asendusõpetajale, keda aitab kurssi viia kaasasolev õpetaja tööjuhend. Töölehed tehakse nii paberkandjal kui digitaalselt kasutamiseks.

Lisaks tutvusta Liina Saaremäe raamatu “Tom õpib rahamängu” õpetajamaterjale, mis on samuti hea lisavõimalus teema selgitamiseks algklassides.

Seminarile on oodatud kõik algklasside klassiõpetajad, huvijuhid, aineõpetajad ja teised  õppega tegelejad koolis, kes väärtustavad ettevõtliku hoiaku ja rahatarkuse arendamist maast-madalast ning soovivad kasutada valmis materjale, mida on võimalik soovi korral ka enda jaoks kohandada.

Seminarid toimuvad:

26.04.2021 kell 14.15-15.45

13.05.2021 kell 14.15-15.45 Registreeru siin

Koolitaja: töölehtede looja, Tallinna Reaalkooli algklasside huvijuht ja õpetaja Margit Luts

 

Vaata koolituskalendrit